Rijkscollectie Zwammerdamschepen
De Zwammerdamschepen zijn mogelijk afgezonken in de haven van het castellum Nigrum Pullum om de kade te verbreden of te verstevigen. De drie grote Zwammerdamschepen zijn transportschepen voor de binnenvaart. De andere drie zijn boomstamkano’s, mogelijk vissersboten. Het nummer in de naam van de schepen verwijst naar de volgorde waarin de schepen zijn aangetroffen en opgegraven.

Het is de enige collectie van zes schepen die als cluster bij elkaar is gevonden.

De drie grote binnenvaartschepen zijn platbodems en dit type schip is voor 1972 niet aangetroffen. Alle latere vondsten van dit type schip, onder meer in Woerden en De Meern en in het buitenland, zijn vernoemd naar deze eerste drie: type Zwammerdam.

Een aantal van het type Zwammerdamschepen is vrijwel zeker op een werf in de regio gebouwd. Waar deze werf heeft gelegen, is nog niet bekend.

De Zwammerdamschepen stammen uit verschillende perioden. De Zwammerdam 2 is gebouwd rond het jaar 205 en hout van de Zwammerdam 4 is gedateerd op kapjaar 97. De Zwammerdamschepen zijn dus niet tegelijkertijd gebouwd.

Het concept van de drie boomstamkano’s is ingewikkelder dan de naam doet vermoeden. Een uitgeholde boomstam vormt de bodem, maar andere onderdelen zijn daar los op gemonteerd. De gevonden kano’s zijn van het Rijnlandse type.

De zes Zwammerdamschepen zijn van internationaal archeologisch belang. Een reden temeer om deze Rijkscollectie Zwammerdamschepen fraai te restaureren in de Zwammerdam Restauratiewerf en te zorgen voor een passend onderkomen: een eigen Nationaal Romeins Scheepvaart Museum bij Museumpark Archeon in Alphen aan den Rijn.

Volg ons op social media:

© 2024 Archeon, SERA Business Design