Stichting Museumpark Archeon

Stichting Museumpark Archeon

ANBI, jaarverslagen, jaarrekeningen, beleidsplan, registratie museum.


Archeon valt onder de Stichting Museumpark Archeon en zet zich in om het materiele en immateriële erfgoed van Nederland te bewaren, te presenteren en uit te breiden, zodat iedereen de geschiedenis van Nederland kan ervaren vanaf het mesolithicum (8800 v. Chr.), de Romeinse tijd (12 v. Chr. tot 406 AD), de Vikingen en vroege middeleeuwen (406 tot 1100 AD) tot aan de late middeleeuwen (tot 1500 AD).

ANBI   
Statuten Stichting Museumpark Archeon
Beleidsplan 2016 - 2020

Jaarverslagen
Jaarverslag 2015   
Jaarverslag 2016   
Jaarverslag 2017 
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2019

Jaarrekeningen
Jaarrekening 2015
Jaarrekening 2016
Jaarrekening 2017
Jaarrekening 2018     Stichting Museumpark Archeon begroting 2019
Jaarrekening 2019

Museumpark Archeon een geregistreerd museum
Vanaf 10 december 2015 is Stichting Museumpark Archeon opgenomen in het Nederlands Museumregister.
Bekijk hier het certificaat

logogeregistreerdmuseum.png mondriaan fonds.png museumvereniging.png

Card image cap

Archeon

Missie, visie, samenwerkingen en de acht a's van Archeon.

Lees meer
Archeon
Card image cap

Stichting Museumpark Archeon

ANBI, jaarverslagen, jaarrekeningen, beleidsplan, registratie museum.

Lees meer
Stichting Museumpark Archeon
Card image cap

Duurzaamheid

Archeon en duurzaamheid, Green Key, Trees for All, Groene Cirkel Bijenlandschap en Earth Water

Lees meer
Duurzaamheid

Volg ons op social media:

© 2020 Archeon, SERA Business Design