Vikingen in Dorestad
Vikingen in Dorestad

In Dorestad staat een kleine groep van drie gebouwen, zoals die in Dorestad rond 800 AD staan. Vooraan, het dichtst bij het water, een koopmanshuis met een rieten kap. Onder de kap is een lijnbaan waar lange draden van hennep en vlas tot touw worden geslagen. Deze touwen zijn hard nodig in de scheepsvaart en zij zijn dus goed te verkopen aan de passerende handelaars en een prachtige bron van inkomsten!

Het huis van deze handelaar uit Dorestad is grotendeels opgetrokken in hout. In combinatie met het riet op het dak maakt het een gevaarlijke plaats voor open vuur. Vandaar dat de vuurplaats zich midden in de ruimte bevindt, zodat de rook door de 'uilengaten' in het dak kan ontsnappen. Het vuur is verhoogd zodat er makkelijker op te koken is.

Recht achter dit huis staat een zogeheten hutkom. Dit is een gebouw dat uitsluitend als werkplaats wordt gebruikt, bijvoorbeeld door een glazen kralenmaker of edelsmid.

Vikingboot
Kleine bootjes konden door de plaatselijke bevolking gebruikt worden om te vissen of als vervoersmiddel. De Vikingen waren goede zeevaarders en blonken uit in het drijven van handel. Met hun schepen, die veel groter waren dan deze kleine bootjes, konden zij ook ondiepe wateren bevaren zodat ze betrekkelijk ver landinwaarts konden gaan.

Runen
Sommige Vikingen, die waarschijnlijk regelmatig Dorestad bezochten, konden lezen en schrijven. Daarvoor gebruikten zij een runenschrift, dat wij Futhark noemen. Deze runen gebruikten de Vikingen om bijvoorbeeld grote stenen te versieren, zodat we dit schrift ook vandaag de dag nog kunnen zien en ontcijferen. Kan jij je eigen naam in Futhark runen schrijven?

Volgende
/assets/img/tpl/no-image.png Schuttersveld Schuttersveld

Volg ons op social media:

© 2021 Archeon, SERA Business Design