Welkom bij Operatie Zwammerdamschepen

De wereldberoemde Zwammerdamschepen zijn tussen 1971 en 1974 opgegraven in het dorp Zwammerdam (gem. Alphen aan den Rijn). Daar lag in de Romeinse tijd grensfort Nigrum Pullum, onderdeel van de Neder-Germaanse Limes, die sinds 2021 UNESCO Werelderfgoed is. 

Waaruit bestaat de collectie Zwammerdamschepen? Uit drie vrachtschepen en drie kano’s en een vijf-meter lange stuurriem. Al dit opgegraven eikenhout is door de inspanning van veel specialisten gedurende meer dan 40 jaar behouden voor ons en toekomstige generaties. 

In 2016 heeft Museumpark Archeon alle scheepsresten teruggebracht naar Alphen aan den Rijn, de regio van ontdekking. Een team van professionals en regionale vrijwilligers werken aan de restauratie van de collectie Zwammerdamschepen. En daarmee aan de collectie van het Nationaal Romeins Scheepvaart Museum.

Dit unieke project kun je `live’ bezoeken in de Romeinse Restauratiewerf of online meebeleven via sociale media. Lees hier het laatste nieuws

Lees hier het laatste nieuws

Lees hier het laatste nieuws
Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

De Zwammerdamschepen

De archeologische vondsten van De Rijks Maritieme collectie van De Romeinse Zwammerdam Schepen datering 1e en 2e eeuw na Chr. Opgegraven in Zwammerdam in de zeventiger jaren van onze vorige eeuw. Drie kano’s van 3 tot 12 meter lengte en drie platbodems van respectievelijk 24, 25 en 35 meter lengte en 3 meter breedte.

Het begin
In Zwammerdam, gemeente Alphen aan den Rijn, is al meer dan 100 jaar de zorginstelling Ipse de Bruggen op het Landgoed de Hooge Burch gevestigd. In het begin van de zeventiger jaren zijn de uitbreidingsplannen ter hand genomen met ook de aanleg van ondergrondse verbinding corridors.

Bij dit graafwerk van tot wel 8 meter diepte stuitte men op donderdag 9 december 1971 op een stuk hout, een omvangrijk stuk hout...

Lees meer...

Koninklijk bezoek
Onze toenmalige Koningin Juliana bracht hoogstpersoonlijk een bezoek aan de opgraving in het jaar 1974. Ook de toenmalige Belgische Koning Boudewijn was bijna vertrokken vanuit Brussel en wel per helikopter. De toen heersende olie crises met Koeweit bepaalde dat het publicitair onverstandig was om deze reis te ondernemen. Immers de benzine was op de bon.

Lees meer...

Het project 'Restauratie Zwammerdam'
Dankzij bijdragen kan de reconstrueren van de Romeinse platbodem de Zwammerdam 6 mogelijk worden gemaakt. Dit als onderdeel van de gehele collectie bestaand uit 3 kano’s en 3 grote platbodemschepen. Het einddoel is om deze opgegraven archeologische maritieme rijkscollectie van de zes Romeinse Zwammerdamschepen permanent te tonen aan het publiek in het te realiseren Nationaal Romeins Scheepvaart Museum in Alphen aan den Rijn.

Lees meer...

De start van 'Operatie Zwammerdamschepen'
In 2016 heeft de provincie Zuid-Holland een analyse-onderzoek laten verrichten door Bureau Z.K.A. om te komen tot een keuze van locatie en organisatie om de restauratie van de maritieme collectie van de 6 Zwammerdamschepen. Uit dit rapport is het advies gepresenteerd om Museumpark Archeon te Alphen aan den Rijn gelegen in het Groene Hart van Holland voor te dragen als locatie en organisatie om de werkzaamheden van de restauratie te laten uitvoeren.

Lees meer...

Het Nationaal Romeins Scheepvaart Museum

Het grote doel is om de zes Romeinse Zwammerdamschepen permanent te tonen aan het publiek in het te realiseren Nationaal Romeins Scheepvaart Museum in Alphen aan den Rijn. Centraal in het museum staat de hele collectie van zes Zwammerdamschepen. Ze zullen volledig gerestaureerd te bewonderen zijn. Ook komt het nieuwe museum aandacht voor de Romeinse scheepvaart in het grensgebied van de Nedergermaanse Limes.

Lees meer...

Organisatie
De R.C.E., Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed is formeel eigenaar van de Zwammerdam collectie en de provincie Zuid-Holland is de bruikleennemer. De archeologische afdeling van Batavialand is als gedelegeerde instantie van de R.C.E. uitvoerend en begeleider en toezichthouder op het archeologisch proces. De Stichting Museumpark Archeon is de verantwoordelijk instelling voor de uitvoering. Hazenberg Archeologie uit Leiden is al voor de start van de werkzaamheden zeer nauw betrokken en uitvoerend partner en jarenlang als initiator en voorbereider van het Zwammerdamproject voor de start in 2017.

Archeologe Yardeni Vorst is samen met haar team verantwoordelijk voor de werkzaamheden.

Een samenwerking van

logo alphen.gif MFO_LOGO_RGB_ROOD_SMALL.png archeon_logo_mobile.png 25 jaar VVvA.png
batavialand.png saxionhogeschool.png romeinselimes.png VL_LOGO_COMPLEET_2021_RGB.jpg
provinciezuidholland.png rijksdienst-cultureelerfgoed.png vanroosmalenenvangesselarchitecten.png universiteitleiden.png
FondsAlphen.png VSBfonds.png hazenberg-archeologie.png logo EDBA.png

 

Volg ons op social media:

© 2024 Archeon, SERA Business Design