Canon van Nederland

Canon van Nederland

De Canon van Nederland is een lijst van vijftig thema's die chronologisch een samenvatting geeft van de geschiedenis van Nederland ten behoeve van het geschiedenisonderwijs.


In Museumpark Archeon komen onderstaande vensters aan bod:

  • Hunebedden
  • De Romeinse Limes
  • Willibrord
  • Karel de Grote
  • Hebban olla vogala
  • De Hanze

Hieronder worden de vensters verder toegelicht.

   
Hunebedden
Jagers en boeren

ca. 3000 voor Christus

Ook Hunebedbouwers hebben hun huisje-boompje-beestje
De beroemde hunebedden zijn door mensenhanden gemaakt. Maar deze mensen hebben genoeg andere dingen te doen. Het zijn boeren, met vee en akkers. Alles maken ze zelf: hun huis, kleding en alle gebruiksvoorwerpen, bijvoorbeeld van aardewerk. Bovendien eren ze hun voorouders. Hunebedden kun je in Noordoost-Nederland nog veel zien, maar de boerderij van deze mensen zie je alleen hier.

De bijzetting van doden verloopt gefaseerd. Een gestorven familielid komt eerst in een huisgraf, mogelijk gemarkeerd met oker en rituele voorwerpen. Na enige tijd graaft de familie het gebeente op, om het in het hunebed te brengen, buiten het erf. Daarbij krijgen de overledenen geschenken: gevulde aardewerken potten als grafgift. Aan die potten danken deze boeren hun naam: de trechterbekercultuur.

Het woonerf van de neolithische boeren is geselecteerd voor de Canon van Nederland omdat het een van de verhalen verbeeldt van het venster Hunebedden. De Canon neemt je in vijftig vensters mee langs mensen, gebeurtenissen en voorwerpen die samen de geschiedenis van Nederland vertellen. Meer weten over de Canon, topstukken en activiteiten? Ga naar www.canonvannederland.nl/museum/archeon.

hunebed_erf_liggend.jpg(mediaclass-landscape-large.2d0bc720e72f7d03ca65aa44863c5e34306fed2d).jpg

 
De Romeinse Limes
Op de grens van de Romeinse wereld

47-ca. 400

Brute Romeinse invasie: onderwerping èn nieuw elan
Hier zie je een uniek dorp. Achter de beschermende vestingmuur bloeit een nieuw soort leven op. De gebouwen lijken in niets op die van de lokale bewoners. Zo is er een winkeltje, een badhuis en een grote herberg. Allemaal voor de bezetters, de Romeinse soldaten. Maar ook… voor slimme inwoners die zaken doen met de legionairs. Volop nieuwe kansen dus!

De mix van culturen is duidelijk in de tempel. Hier draait het om Nehalennia: een oorspronkelijk lokale godin, die de Romeinen in hun godenwereld opnemen. Is ze goedgezind, dan zorgt ze voor behouden vaart en rijke oogst. Ook het gebouw zelf is een toonbeeld van uitwisseling. De galerij rondom de tempelcel is een typisch kenmerk van de Gallo-Romeinse bouwstijl.

Het Romeinse grensdorp is geselecteerd voor de Canon van Nederland omdat het een van de verhalen verbeeldt van het venster Limes. De Canon neemt je in vijftig vensters mee langs mensen, gebeurtenissen en voorwerpen die samen de geschiedenis van Nederland vertellen. Meer weten over de Canon, topstukken en activiteiten? Ga naar www.canonvannederland.nl/museum/archeon.

limesdorp_liggend.jpg(mediaclass-landscape-large.2d0bc720e72f7d03ca65aa44863c5e34306fed2d).jpg

 
Willibrord
Verbreiding van het christendom

658-739

   

Karel de Grote
Keizer van het Westen

742-814

De handel bloeit! Met dank aan de keizer
De afgelopen eeuw was onrustig. Verschillende bevolkingsgroepen voerden pittige concurrentie. Maar nu zelfs de Friezen en Saksen bij Karels keizerrijk horen, heerst de vrede. In het centraal gelegen Dorestad is dat goed merkbaar. De stad bestaat in werkelijkheid niet meer, maar is hier op unieke wijze deels gereconstrueerd. Er komen kooplieden uit alle windstreken. Kostbare waren verwisselen hier van eigenaar.

Dorestad ligt buitengewoon gunstig op een kruispunt van handelsroutes: naar het Rijnland, naar Engeland en naar de landen rond de Oostzee. De orde wordt bewaakt door een goed georganiseerd netwerk van notabelen dat via via persoonlijk verbonden is aan keizer Karel. Een tweede hiërarchisch vertakt netwerk betreft de geestelijkheid. Karel de Grote promoot dat ook; het hele rijk is christelijk.

Het koopmanshuis van Dorestad is geselecteerd voor de Canon van Nederland omdat het een van de verhalen verbeeldt van het venster Karel de Grote. De Canon neemt je in vijftig vensters mee langs mensen, gebeurtenissen en voorwerpen die samen de geschiedenis van Nederland vertellen. Meer weten over de Canon, topstukken en activiteiten? Ga naar www.canonvannederland.nl/museum/archeon

karel_dg_dorestad_liggend.jpg(mediaclass-landscape-large.2d0bc720e72f7d03ca65aa44863c5e34306fed2d).jpg

 
Hebban olla vogala
Begin van de Nederlandse taal

ca. 1100

 
De Hanze
Handel en samenwerking

1356-ca. 1450

 

Lees hier meer over de Canon van Nederland in Museumpark Archeon.

Volg ons op social media:

© 2021 Archeon, SERA Business Design