Museumpark Archeon

Museumpark Archeon

Lees hier over het ontstaan, missie, visie, samenwerkingen en de A's van Museumpark Archeon.


Het ontstaan van Museumpark Archeon

Het park werd in 1994 geopend door de Stichting voor Experimentele Archeologie en Educatieve Vorming. Doelstelling was de verworvenheden van de archeologische wetenschap op een aansprekende manier aan het publiek te tonen. De vergelijking van het functioneren van samenlevingen vroeger en nu was in het perspectief van het zich steeds nadrukkelijker ontwikkelende milieubesef een belangrijk educatief doel.

De directie van Archeon wordt sinds 1998 gevoerd door Jack Veldman en Monique Veldman-Gaastra. Jack Veldman heeft de opleiding aan de Katholieke Hogere Hotelschool doorlopen en deed in Engeland, Frankrijk en Australië ervaring op. Monique Veldman-Gaastra deed na haar HBO Facility Management opleiding te Groningen ruime managementervaring op in verschillende bedrijven in Nederland. Samen werkten zij 15 jaar in de risicodragende publiekscatering van onder andere TT Assen, Thialf Heerenveen, Martinihal Groningen en Duinrell Wassenaar.  

Binnen Archeon is het behoud van het cultureel erfgoed de basis van het bestaan van het park. Het Museumpark beslaat een oppervlakte van 6 ha. Archeon laat je de geschiedenis van Nederland ervaren en beleven. Vanaf de prehistorie rond 8800 voor Chr., de Romeinse tijd, de Vikingen en de middeleeuwen tot 1350 na Chr. Alle 45 boerderijen, huizen en hutten worden bewoond door onze Archeotolken. Ervaar het dagelijks leven van toen en doe mee met de vele activiteiten.

In augustus 2011 werd naast de entree van Archeon het Archeologiehuis Zuid-Holland geopend. In dit museum liggen prehistorische, Romeinse en middeleeuwse vondsten uit Zuid-Holland. Het Archeologiehuis is gevestigd in een reconstructie van de Romeinse villa die in Rijswijk opgegraven is. Het Archeologiehuis kreeg na enkele jaren een museumstatus toegewezen

In 2015 kreeg ook Museumpark Archeon de officiele museumstatus toegewezen.

Sinds 2017 wordt er gewerkt in de Zwammerdamrestauratiewerf een de restauratie van de Rijks Maritieme Erfgoed Collectie Romeinse Zwammerdamschepen. In de restauratiewerf volg je de restauratie van de zes Romeinse Zwammerdamschepen op de voet. In de restauratiewerf is ook een mooie tentoonstelling over de Zwammerdamschepen, de Romeinse limes en de restauratie. Het doel is om deze schepen weer terug te geven aan het publiek in het nieuw op te richten Nationaal Romeins Scheepvaartmuseum, bij Museumpark Archeon, in het kader van de Limes Unesco Wereld erfgoednominatie.

De missie en visie van Museumpark Archeon 

Missie
Archeon faciliteert de ontmoeting tussen een zo breed mogelijk publiek en de geschiedenis van Nederland op een informatieve en interactieve wijze, met als doel het verzorgen van een fijne, leuke en bovenal leerzame ervaring in een zo authentiek mogelijke (pre)historische omgeving. Archeon beheert en presenteert authentieke reconstructies van 43 gebouwen, meerdere monumenten en gebruiksvoorwerpen gebaseerd op archeologische opgravingen vanaf het mesolithicum (6.000 v.C.) tot aan de middeleeuwen (1.350 n.C.), om het materiele en immateriële erfgoed van Nederland nu en in de toekomst te waarborgen. Uitbreiding van aanwezige kennis wordt gegarandeerd middels onderzoek en experimentele archeologie. (pre)Historische geklede Archeotolken vertalen op een interactieve wijze het verleden naar het heden, met als primaire doelen educatie en historisch vermaeck.

Visie
Archeon:

 • Betrekt op interactieve wijze een breed publiek bij het vertelde verhaal;
 • Treedt op als kenniscentrum voor de archeologie en geschiedenis van Nederland, waar de bezoekers op verschillende wijzen kennis en inzichten kan verwerven;
 • Is door het dynamische karakter van het museum (met haar medewerkers, activiteiten en shows) constant nieuw voor terugkerende bezoekers;
 • Is naast een leerzame ervaring ook een fantastisch dagje uit;
 • Toont de diversiteit van ons land en de ontwikkeling van de samenleving door de jaren heen;
 • Visualiseert de relatie tussen het verleden en het heden;
 • Is een culturele instelling met culturele én commerciële activiteiten;
 • Is het podium voor liefhebbers van geschiedenis (bezoekers, medewerkers en vrijwilligers) om zich te ontplooien;
 • Vervult een voorbeeldfunctie voor verwante Europese openluchtmusea;
 • Archeon draagt bij aan de maatschappij en is hierbij betekenisvol en een partij waarmee anderen graag samenwerken; 

Samenwerkingen

Sinds 2005 zijn er extra stappen gezet richting de museale en wetenschappelijke wereld. Middels haar lidmaatschap van de VMZH, Exarc en Exar, versterking van de banden met Universiteiten, en door deel te nemen in Europese projecten, EU Cultuur 2000 Delphi in 2004-2005, Didarchtik en Zeitgeist 2010-2012, en Open Arch 2011-2015evenals bij te dragen UNESCO Werelderfgoed nominatie van de Limes, ontwikkelt Archeon zich meer en meer als een museaal kenniscentrum.

Lees hieronder meer over de projecten en samenwerkingen:
EU Cultuur 2000 Delphi in 2004-2005
Didarchtik en Zeitgeist 2010-2012
Open Arch 2011-2015
Crowdfund: Kom aan boord bij de Romeinen 2015
CANON van Nederland 2019-heden
Contructing the Limes 2021-heden

Awards

 • Museumprijs VMZH in 2007 Ver. Musea in Zuid-Holland.
 • Ondernemings Vereniging Alphen aan den Rijn 2008.
 • Nominatie European Children Museum Award Bologna 2013.
 • Meetings Award: Beste Trainingslocatie Regio West van het jaar 2015.
 • RAAK Stimuleringsprijs 2e prijs in 2016.
 • FD Gazellen 2018 en 2019.
 • Onderneming van het jaar VOA 2019.
 • ANWB Het Leukste uitje in de provincie Zuid-Holland 1e prijs in 2012, 2013 en 2014, genomineerd in de top 10 in 2015, 2e prijs in 2016, genomineerd in de top 10 in 2017, 2018 en 2019, 3e prijs in 2020.
 • Kidsproof Museum prijs; 1e van Zuid-Holland door de Ned. Museum Vereniging in 2012, 2013 en 2014.
 • Archeon is ook sinds 2015 ieder jaar uitgeroepen tot Kidsproof Museum (2015 t/m 2024).
 • In 2024 ontving Archeon voor de 10e keer op rij de Green Key Goud status. 

De A’s van Museumpark Archeon

Archeologie  

Is de basis en uitgangspunt van hetgeen Archeon is en wil zijn; alle locaties en materialen zijn gebaseerd op archeologisch vondsten en al ons handelen vindt hierin haar basis.

Aandacht  

Is er voor al onze gasten, zij zijn onze nummer 1 en wij nemen hen mee terug in de tijd, in onze geschiedenis en wij verwelkomen hen  in het dagelijks leven van toen.

Authentiek   

Is het uitgangspunt voor wat wij willen zijn; voor al onze collecties en  kennis van ons materieel en immaterieel erfgoed.

Attractief  

Vertellen wij onze verhalen  vanuit onze eigen persoonlijkheid en karakter  en daarbij ook  gebruik makend van de ons ten dienst staande  theatrale technieken

Aanpassen  

Doen wij ons aan de vragen en interesses van ons gasten, maar ook bijeen veranderde situatie op de werkplek

Actueel  

Blijven wij in het bijhouden van onze kennis over de archeologie, de geschiedenis, de mens als gast & bezoeker en de ontwikkelingen in de museale wereld, wij nemen deel aan de lezingen en bezoeken musea.

Actief  

Verwelkomen wij onze bezoekers op onze locaties en nodigen hen gastvrij uit om plaats te nemen en mee te participeren. 

 Attent      

Zijn wij op onze locaties, de inrichting en huisraad als ook op ons eigen verzorging, kleding, netheid en die van onze collega’s.

Avontuurlijk  

Als de geschiedenis is een bezoek aan Archeon; spannend, afwisselend, educatief en met vertier en vermaeck.

 status   Wij willen het beste Archeologisch Openlucht Museum zijn van Europa met de mooiste authentieke locaties, en de beste educatieve kennis & presentaties
Card image cap

Laatste nieuws

Lees hier het laatste nieuws en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen in Museumpark Archeon.

Lees meer
Laatste nieuws
Card image cap

Museumpark Archeon

Lees hier over het ontstaan, missie, visie, samenwerkingen en de A's van Museumpark Archeon.

Lees meer
Museumpark Archeon
Card image cap

Stichting Museumpark Archeon

Bekijk hier de ANBI, jaarverslagen, jaarrekeningen, beleidsplan, registratie museum van Stichting Museumpark Archeon.

Lees meer
Stichting Museumpark Archeon

Volg ons op social media:

© 2024 Archeon, SERA Business Design