Archeon

Archeon

Missie, visie, samenwerkingen en de acht a's van Archeon.


De missie en visie van archeon 

Missie
Archeon faciliteert de ontmoeting tussen een zo breed mogelijk publiek en de geschiedenis van Nederland op een informatieve en interactieve wijze, met als doel het verzorgen van een fijne, leuke en bovenal leerzame ervaring in een zo authentiek mogelijke (pre)historische omgeving. Archeon beheert en presenteert authentieke reconstructies van 43 gebouwen, meerdere monumenten en gebruiksvoorwerpen gebaseerd op archeologische opgravingen vanaf het mesolithicum (6.000 v.C.) tot aan de middeleeuwen (1.350 n.C.), om het materiele en immateriële erfgoed van Nederland nu en in de toekomst te waarborgen. Uitbreiding van aanwezige kennis wordt gegarandeerd middels onderzoek en experimentele archeologie. (pre)Historische geklede Archeotolken vertalen op een interactieve wijze het verleden naar het heden, met als primaire doelen educatie en historisch vermaeck.

Visie
Archeon:

 • Betrekt op interactieve wijze een breed publiek bij het vertelde verhaal;
 • Treedt op als kenniscentrum voor de archeologie en geschiedenis van Nederland, waar de bezoekers op verschillende wijzen kennis en inzichten kan verwerven;
 • Is door het dynamische karakter van het museum (met haar medewerkers, activiteiten en shows) constant nieuw voor terugkerende bezoekers;
 • Is naast een leerzame ervaring ook een fantastisch dagje uit;
 • Toont de diversiteit van ons land en de ontwikkeling van de samenleving door de jaren heen;
 • Visualiseert de relatie tussen het verleden en het heden;
 • Is een culturele instelling met culturele én commerciële activiteiten;
 • Is het podium voor liefhebbers van geschiedenis (bezoekers, medewerkers en vrijwilligers) om zich te ontplooien;
 • Vervult een voorbeeldfunctie voor verwante Europese openluchtmusea;
 • Archeon draagt bij aan de maatschappij en is hierbij betekenisvol en een partij waarmee anderen graag samenwerken; 

Samenwerkingen

Sinds 2005 zijn er extra stappen gezet richting de museale en wetenschappelijke wereld. Middels haar lidmaatschap van de VMZH, Exarc en Exar, versterking van de banden met Universiteiten, en door deel te nemen in Europese projecten, EU Cultuur 2000 Delphi in 2004-2005, Didarchtik en Zeitgeist 2010-2012, en Open Arch 2011-2015evenals bij te dragen UNESCO Werelderfgoed nominatie van de Limes, ontwikkelt Archeon zich meer en meer als een museaal kenniscentrum.

Awards

 • Museumprijs VMZH in 2007 Ver. Musea in Zuid-Holland.
 • Nominatie European Children Museum Award Bologna 2013.
 • Kidsproof Museum prijs; 1e van Zuid-Holland door de Ned. Museum Vereniging in 2012, 2013 en 2014.
  Archeon is ook uitgeroepen tot Kidsproof Museum in 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 en 2021.
 • ANWB Het Leukste uitje in de provincie Zuid-Holland 1e prijs in 2012, 2013 en 2014, genomineerd in de top 10 in 2015, 2e prijs in 2016, genomineerd in de top 10 in 2017, 2018 en 2019, 3e prijs in 2020.
 • Beste Trainingslocatie Regio West van het jaar 2015.
 • RAAK Stimuleringsprijs 2e prijs in 2016.
 • FD Gazellen 2018.

De Acht  A’s van Archeon

Archeologie  

Is de basis en uitgangspunt van hetgeen Archeon is en wil zijn; alle locaties en materialen zijn gebaseerd op archeologisch vondsten en al ons handelen vindt hierin haar basis.

Aandacht  

Is er voor al onze gasten, zij zijn onze nummer 1 en wij nemen hen mee terug in de tijd, in onze geschiedenis en wij verwelkomen hen  in het dagelijks leven van toen.

Authentiek   

Is het uitgangspunt voor wat wij willen zijn; voor al onze collecties en  kennis van ons materieel en immaterieel erfgoed.

Attractief  

Vertellen wij onze verhalen  vanuit onze eigen persoonlijkheid en karakter  en daarbij ook  gebruik makend van de ons ten dienst staande  theatrale technieken

Aanpassen  

Doen wij ons aan de vragen en interesses van ons gasten, maar ook bijeen veranderde situatie op de werkplek

Actueel  

Blijven wij in het bijhouden van onze kennis over de archeologie, de geschiedenis, de mens als gast & bezoeker en de ontwikkelingen in de museale wereld, wij nemen deel aan de lezingen en bezoeken musea.

 Attent      

Zijn wij op onze locaties, de inrichting en huisraad als ook op ons eigen verzorging, kleding, netheid en die van onze collega’s.

Avontuurlijk  

Als de geschiedenis is een bezoek aan Archeon; spannend, afwisselend, educatief en met vertier en vermaeck.

 status   Wij willen het beste Archeologisch Openlucht Museum zijn van Europa met de mooiste authentieke locaties, en de beste educatieve kennis & presentaties
Card image cap

Archeon

Missie, visie, samenwerkingen en de acht a's van Archeon.

Lees meer
Archeon
Card image cap

Stichting Museumpark Archeon

ANBI, jaarverslagen, jaarrekeningen, beleidsplan, registratie museum.

Lees meer
Stichting Museumpark Archeon
Card image cap

Duurzaamheid

Archeon en duurzaamheid, Green Key, Trees for All, Groene Cirkel Bijenlandschap en Earth Water

Lees meer
Duurzaamheid

Volg ons op social media:

© 2021 Archeon, SERA Business Design