Restauratieplan voor de Schepen van Zwammerdam

De zes Schepen van Zwammerdam worden een voor een gerestaureerd in de tijdelijke Restauratiewerf Zwammerdam in de Romeinse afdeling van Museumpark Archeon.
Na de vondst en opgraving van de zes schepen van Zwammerdam in de jaren ’70 zijn deze vervoerd naar het Scheepsarcheologisch Museum Ketelhaven. Hier is ongeveer 95 procent van de scheepsresten geconserveerd. Vervolgens zijn de schepen opgeslagen in Lelystad. En toen was de vraag: wat nu?

Een grote wens vanuit de regio is om de schepen te restaureren en terug te brengen naar waar zij gevonden zijn. Uiteindelijk valt deze wens samen met het toegankelijk maken van de Nederlandse Romeinse Limes voor bezoekers en belangstellenden. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan de nominatie van de Nedergermaanse Limes voor de Unesco Werelderfgoed Lijst. Voldoende redenen om te zorgen dat de Schepen van Zwammerdam permanent tentoongesteld kunnen worden.

Tussen 2012 en 2016 is het volgende traject afgelegd:

  • onderzoek naar wenselijkheid en ambitie
  • overleg stakeholders
  • overeenkomst tussen Rijksoverheid en provincie Zuid-Holland om de zes schepen in bruikleen te geven aan de provincie Zuid-Holland
  • provincie Zuid-Holland, gemeente Alphen aan den Rijn en Archeon werken samen om de zes schepen in Museumpark Archeon te kunnen restaureren
  • Zwammerdam 5 (boomstamkano) naar Romeins Museum Archeon
  • transport van de andere vijf schepen van Lelystad naar Museumpark Archeon in Alphen aan den Rijn

Inmiddels is er een planning voor restauratie en voor een permanent onderkomen:

  • tussen 2017 en 2024 restauratie van de zes schepen plus de stuurriem in de Restauratiewerf Zwammerdam
  • vanaf 2018 ontwikkelen van een Nationaal Romeins Scheepvaart Museum
  • in 2024 oplevering van de gerestaureerde schepen en de stuurriem
  • in 2025 opening van het Nationaal Romeins Scheepvaart Museum

De zes Schepen van Zwammerdam worden een voor een gerestaureerd in de tijdelijke Restauratiewerf Zwammerdam in de Romeinse afdeling van Museumpark Archeon. De restauratiewerkzaamheden zijn toegankelijk voor het publiek. Hetzelfde geldt voor de bijbehorende verhelderende tentoonstelling met uitleg over de archeologische opgraving, de Schepen van Zwammerdam en de Romeinse scheepvaart in de regio.

Het is de bedoeling om de zes gerestaureerde schepen alsmede andere passende vondsten en informatie over de Romeinse scheepvaart in Nederland permanent tentoon te stellen in een Nationaal Romeins Scheepvaart Museum op het terrein van Museumpark Archeon.

Volg ons op social media:

© 2024 Archeon, SERA Business Design