Restauratie van de Zwammerdamschepen
De Zwammerdamschepen zijn na de opgravingen in de jaren ’70 verplaatst naar het Scheepsarcheologisch Museum Ketelhaven. Hier zijn de Zwammerdamschepen geconserveerd. Daarna volgde een verhuizing naar Lelystad. Sinds 2016 zijn de onderdelen van de Zwammerdamschepen in Alphen aan den Rijn.

In 2016 heeft de provincie Zuid-Holland een analyse-onderzoek laten verrichten door Bureau Z.K.A. om te komen tot een keuze van locatie en organisatie om de restauratie van de maritieme collectie van de 6 Zwammerdamschepen. Uit dit rapport is het advies gepresenteerd om Museumpark Archeon te Alphen aan den Rijn gelegen in het Groene Hart van Holland voor te dragen als locatie en organisatie om de werkzaamheden van de restauratie te laten uitvoeren.

In oktober 2017 is na intensief overleg met de RCE, Rijsdienst Cultureel Erfgoed, de provincie Zuid- Holland en het college van B&W van de gemeente Alphen aan den Rijn de samenwerking met Museumpark Archeon geëffectueerd in een overeenkomst voor de uitvoering van de restauratie en een bruikleen overeenkomst van de collectie met de provincie Zuid-Holland.

In oktober 2017 is de gehele archeologische collectie van de Zwammerdamschepen vervoerd in 7 containers van Lelystad naar Alphen aan den Rijn. De collectie is feestelijk onthaald op het Rijnplein in hartje Alphen aan den Rijn.

De restauratie- en reconstructie werkzaamheden zijn gestart in janauri 2018. Hiertoe is een deel van het Romeinse badhuis (een replica van de Romeinse Thermen uit Coriovallum Museum (=Heerlen=) het solarium ingericht als ‘’scheepswerf”. De Zwammerdam 2 is hier gereconstrueerd en dit gehele proces heeft plaatsgevonden te midden van het publiek van Museumpark Archeon. Dus een “live” reconstructie.

De officiële opening vond plaats op zaterdag 22 december 2017 in de Romeinse herberg van Museumpark Archeon. De toenmalige wethouder van de gemeente Alphen aan den Rijn de heer Kees van Velzen verrichtte de openingshandeling in aanwezigheid van mevrouw Willy van der Most – Hoofd Kennis & Collectie Batavialand, zijnde de officiële vertegenwoordiger namens de R.C.E. Het werd een Reisje langs de Rijn en hoe fijn dit wel niet kan zijn.

In januari 2018 zijn de werkzaamheden gestart met de Zwammerdam 2. In 2020 is er een nieuwe loods gebouwd om als scheepswerf 2 dienst te gaan doen. Deze loods is binnen 10 meter van werf 1 gebouwd en ook te bezoeken door het publiek. In de werf 2 zijn de schoonmaak werkzaamheden van het hout uitgevoerd.

Volg ons op social media:

© 2024 Archeon, SERA Business Design