Restauratie van de Romeinse schepen

De Restauratiewerf Zwammerdam is geopend in december 2017. Hier worden de schepen een voor een gerestaureerd.
De Schepen van Zwammerdam zijn na de opgravingen in de jaren ’70 verplaatst naar het Scheepsarcheologisch Museum Ketelhaven. Hier zijn de schepen geconserveerd. Daarna volgde een verhuizing naar Lelystad. Sinds 2016 zijn de onderdelen van de schepen in Alphen aan den Rijn.

Het conserveren van losse onderdelen gebeurt in grote baden. In de baden wordt het water vervangen door kunsthars. Uiteindelijk is elk schip een grote legpuzzel van honderden zo niet duizenden losse onderdelen. De vraag is: waar past welk stuk en wat moet er nieuw bij worden gemaakt om tot een goede restauratie te komen?

Duidelijk werd al snel dat een van de lastigste onderdelen van het restauratieplan is om aan het juiste hout te komen. De drie platbodems zijn tientallen meters lang en dat geldt ook voor de eiken planken. Om aan voldoende eikenhout te komen van de juiste lengte is dan ook in binnen- en buitenland een speurtocht opgezet.

De voorkeur gaat in ieder geval uit naar gebruik van eikenhout van bomen die om dringende redenen gekapt moesten worden. Dit duurzame hout kan onder meer via een speciale veiling worden aangekocht. 

De Restauratiewerf Zwammerdam is geopend in december 2017. Hier worden de schepen een voor een gerestaureerd. Inmiddels is naast de oorspronkelijke Restauratiewerf in het Romeinse Badhuis een tweede onderkomen gerealiseerd. Hier worden de onderdelen van de schepen schoongemaakt voordat zij aan en in elkaar kunnen worden gepast.

Volg ons op social media:

© 2024 Archeon, SERA Business Design