Nationaal Romeins Scheepvaart Museum
Het is de bedoeling om de Schepen van Zwammerdam na afloop van de restauratie onder te brengen in een permanent onderkomen. Daarom wordt gewerkt aan de komst van een geheel nieuw museum: het Nationaal Romeins Scheepvaart Museum.

Centraal in het museum staat de hele collectie van zes Zwammerdamschepen. Ze zullen volledig gerestaureerd te bewonderen zijn inclusief tuigage en lading. De schepen zullen de bezoeker leiden door het landschap van de Hollandse delta in de Romeins tijd. Langs havens en forten, maar ook door sloten, weilanden en afgelegen gehuchten. Welke lading voeren ze? Wie waren de schippers? Hoe konden ze navigeren? En hoe werden ze voortbewogen? Deze en nog veel meer vragen worden beantwoord in een vaste opstelling aangevuld door thematische wisselexposities. 

20210720_Kaart_Roman routes North Sea_Hazenberg Archeologie.jpg

Er wordt in het nieuwe museum ruim aandacht besteed aan de Romeinse scheepvaart in het grensgebied van de Nedergermaanse Limes. Daarnaast worden verschillende onderwerpen belicht die hiermee te maken hebben, zoals de Romeinse waterwerken en watermanagement, transport en handel, militaire bevoorrading, verovering en verdediging, contacten en culturele uitwisseling, kortom: het leven in de Romeinse Rijndelta.

Het nieuwe gebouw gaat daarnaast onderdak geven aan het Provinciaal Archeologisch Depot van Zuid-Holland en de UNESCO Limes Visitor hub. Met deze uitbreiding groeit Museumpark Archeon uit tot een van Europa’s grootste erfgoedcentra, zowel in bezoekersaantallen, collectie en expertise. Deze samenwerking van veel partijen – overheden, bedrijfsleven, wetenschappelijke instellingen en vrijwilligers – leidt tot een unieke synergie op lokaal, regionaal maar zeker ook (inter)nationaal niveau. 

Nationaal Romeins Scheepvaart Museum.png

In 2020 is voor dit nieuwe gebouw een Voorlopig Ontwerp gemaakt door Van Roosmalen Van Gessel Architecten in samenwerking met betrokken partijen. In 2020 heeft tevens de gemeente Alphen aan den Rijn ruimte bij de entree van Archeon gemaakt om de bouw mogelijk te maken.

De komst van het gebouw biedt een kans voor Museumpark Archeon om de entree te verplaatsen en te voorzien van meer faciliteiten voor bezoekers. Door verplaatsing van een aantal ‘moderne’ functies naar de nieuwbouw en de kleine uitbreiding in grond kan het Museumpark een betere en meer logische routing krijgen.

Volg ons op social media:

© 2024 Archeon, SERA Business Design