Projectinhoud

Projectinhoud


Achtergrond

Twintig jaar geleden is er in Archeon op authentieke wijze een reconstructie van een van deze schepen, de Zwammerdam 6, gemaakt. Dit schip heeft een flink aantal jaren gevaren door Archeon, maar ligt de laatste jaren op het droge in de Romeinse Tijd. Dit schip is één van de favoriete plekken voor bezoekers om in te gaan en te spelen of lunchen. In de loop van de tijd is het schip door de tand des tijd en het intensieve gebruik behoorlijk aangetast. 

De reconstructie wordt gebruikt om dagelijks aan de bezoekende families en vele schoolkinderen het verhaal van de Romeinen in Nederland te vertellen. Archeon, de Stichting Romeins Museum en de Provincie Zuid-Holland zijn daarom in 2014 een project gestart om deze reconstructie van de Zwammerdam 6 weer te maken tot  het erfgoed dat het behoort te zijn en daarmee veilig te stellen, zodat het Nederlandse publiek en scholen hier nog jaren van kunnen leren.

Resultaten

Om het schip tegen verder verval te beschermen is er een overkapping gebouwd boven het schip. Het vervolgproject richt zich op de volgende aspecten:

  • Om het rottingsproces te stoppen en tegen te gaan, het hout te laten drogen en zo het schip in de toekomst te behouden moet het schip van de grond gehaald worden. Hierdoor kan de lucht erbij komen en trekt er geen grondwater meer het schip in. Ook de restauratie zal makkelijker gaan zodra dit bewerkstelligd is, doordat het hout droog wordt.
  • Fundamentele delen van het schip worden vervangen en/of gerestaureerd, waardoor het schip veilig te betreden zal zijn en het leven van het schip verlengd wordt, zodat het met het nog te realiseren Scheepvaartmuseum een ideale combinatie vormt.
  • Het hout van het schip wordt behandeld met conserverende middelen.
  • De combinatie van schip, overkapping en steunconstructie wordt visueel mooi aangekleed.

Doel

Doel van het project is het redden van het schip en ervoor te zorgen dat deze platbodem de komende jaren blijft bestaan. Met het beoogde budget ziet het schip er weer goed uit en is het weer veilig te betreden. Hoe meer geld we weten te verzamelen, hoe meer delen van het schip gerestaureerd kunnen worden.

Centraal binnen het project staat de restauratie van het schip door delen te vervangen om de veiligheid te verhogen, het schip visueel aantrekkelijker te maken en de levensduur te verlengen. Volledige restauratie zou neerkomen op de bouw van een volledig nieuw schip. Uitganspunt is dan ook om prioriteit te geven aan de restauratie van delen.

Werkzaamheden

Een opsomming van de werkzaamheden is als volgt:

  • alle huidige binnenbeplanking eruit
  • mastbank vervangen
  • aantal spanten vervangen voor meer verband en goede vorm in schip
  • evt. extra balken voor ondersteuning vloer
  • nieuwe, grotendeels losse, eenvoudige binnenbeplanking om rotte spanten en vlakdelen uit zicht te houden

Volg ons op social media:

© 2024 Archeon, SERA Business Design