De opgraving

De opgraving


Tijdens archeologische opgravingen in de jaren ’70 in Zwammerdam zijn er op het terrein van Ipse de Bruggen drie Romeinse platbodemschepen en drie boomstamkano’s aan het licht gekomen. In de Romeinse tijd lag hier het castellum (fort) Nigrum Pullum. Men was bezig om een netwerk van aan- en afvoertunnels onder het landgoed aan te leggen, met de intentie om de bewoners zo min mogelijk te storen. Tijdens het onderzoek stuitte men echter op goed bewaard gebleven schepen. Het grootste schip, de Zwammerdam 6, is 34 meter lang en 4,5 meter breed.

Zeer bijzonder!

Het landgoed is tijdens de werkzaamheden meermaals bezocht door HKH koningin Juliana en Prinses Margriet van Vollenhoven – een duidelijke blijk van de zeldzaamheid en het belang van de vondsten. De schepen zijn na de opgraving door de Rijksdienst van Cultureel Erfgoed geconserveerd en opgeslagen bij het Nederlands Instituut voor Scheeps- en onderwaterarcheologie (NISA). Ondertussen zijn ook in Woerden en de Meern soortgelijke schepen ontdekt en heeft onderzoek veel nieuwe informatie opgeleverd over deze unieke vondsten.

Omdat de vondsten in Zwameerdam de eerste in hun soort waren draagt dit type Romeinse platbodemschepen internationaal de naam “Zwammerdamschepen”.

 

Red de Zwammerdam!

We hebben voor dit project circa €35.000 nodig. Als ook jij ons steunt met een (kleine) bijdrage, dan lukt dit en wordt het schip in ere hersteld. Wil je ons ook steunen met dit project? Dan vragen wij u vriendelijk om uw donatie over te maken naar de Stichting Romeins Museum Alphen aan den Rijn (nummer NL04RABO0152732691, o.v.v. ‘Red de Zwammerdam’). In ruil hiervoor ontvangt u de tegenprestatie van de crowdfundcampagne. Graag ontvangen wij een mail via zwammerdam@archeon.nl met het door u overgemaakte bedrag, naam en rekeningnummer, zodat wij u de tegenprestatie kunnen toesturen.

 

Volg ons op social media:

© 2021 Archeon, SERA Business Design