OpenArch 2011-2015OpenArch is een project met 11 partners verspreid over heel Europa. Dankzij fondsen vanuit het Culture Programme van de EU, zullen deze partners gedurende 5 jaar samen activiteiten organiseren. Via seminars, congressen, uitwisselingsprojecten en andere producten streven zij ernaar de bezoekerservaring in Archeologische Openlucht Musea (AOAM) te verbeteren.

Om het werk te verdelen, is het project onderverdeeld in 7 Work Packages (WP). Archeon coördineert het WP over de Dialoog met de Bezoeker.

Meer informatie over het project en de partners is te vinden op www.openarch.eu

Vanaf 2011 heeft Archeon verschillende activiteiten bijgewoond en georganiseerd. Twee keer per jaar wordt er door één van de partners een conferentie georganiseerd. Elke keer heeft Archeon verschillende medewerkers op pad gestuurd, om te leren wat er op Europees niveau speelt in de museumwereld en om ervaringen te delen. In april 2013 heeft Archeon met groot succes zelf een congres en seminar georganiseerd. Door lezingen over uiteenlopende onderwerpen konden de aanwezigen nieuwe inspiratie opdoen voor het verbeteren van de bezoekerservaring.

Om te zorgen dat deze kennis niet verloren gaat, is Archeon een publicatie aan het voorbereiden die openlucht musea in heel Europa de mogelijkheid geeft de resultaten van dit project te leren kennen. Via een instructieboekje kunnen museum medewerkers nieuwe inzichten vergaren over de bezoekerservaring en hoe deze te verbeteren. Via de website van OpenArch worden dergelijke producten gepresenteerd en verspreid.

 oena.1.jpg

Een ander middel om deze kennisuitwisseling te verzorgen zijn Staff Exchanges – een uitwisseling van medewerkers die ervoor zorgt dat beide musea nieuwe inzichten kunnen verwerven. Alleen in 2014 al zijn er in totaal 7 medewerkers van Archeon naar 3 verschillende Openlucht musea geweest op Staff Exchange – Foteviken in Zweden (http://www.fotevikensmuseum.se/d/en/home), Viminacium in Servië (http://viminacium.org.rs/en/) en Archäologisch-Ökologisches Zentrum Albersdorf (AÖZA) in Duitsland (http://neues.aoeza.de/). Even zo veel uitwisselingen waren er vanuit de partners naar Archeon.

De derde pijler van dit project rust op de wetenschap. Openluchtmusea hebben net als andere musea een verplichting om onderzoek te doen. De unieke mogelijkheid die openluchtmusea hebben is het doen van veel experimentele archeologie. In samenwerking met universiteiten zoals de Universiteit van Exeter (http://www.exeter.ac.uk/), proberen wetenschappers te achterhalen hoe mensen vroeger leefden, door archeologische en historische vondsten te reproduceren en te gebruiken. Zo werd in Archeon het oude ambacht van houtskoolbranden, voor de geschiedenis van de metaalproductie van groot belang, nieuw leven ingeblazen.

In 2015 wordt het OpenArch project afgesloten. Dankzij dit project heeft Archeon kunnen laten zien dat het meer omvat dan de lokale geschiedenis, maar deel uitmaakt van een Europees verhaal.

Lees meer op EXARC

Volg ons op social media:

© 2024 Archeon, SERA Business Design