Didarchtik & Zeitgeist 2010-2012EXARC en een aantal van zijn leden hebben in 2010 een Grundtvig Learning Partnership aangevraagd. Grundtvig maakte deel uit van het LifeLong Learning Programme (LLLP) van de Europese Unie, waar onder meer Leonardo en Erasmus bij betrokken zijn. Het Grundtvig-programma was gericht op volwasseneneducatie en omvat in ons geval verschillende musea, openluchtmusea, universiteiten en middelbare scholen. 

We werkten samen met onze partners uit heel Europa om praktijk te delen, problemen te bespreken en oplossingen voor onze specifieke onderwerpen te vergelijken. Ons project ging duidelijk over niet-formeel leren in verschillende aspecten. 

Tijdens het schrijven van een aanvraag zijn er twee projecten gevormd: Didarchtik en Zeitgeist. 

Alle aanvragers waren EXARC-leden, betrokken bij vertolking en onderwijs. We hebben ook universiteiten, scholen en andere organisaties die op dit gebied werken, zowel in ons netwerk als in dit Grundtvig Learning Partnership. 

Ons type onderwijs en interpretatie gaat heel erg over praktijkervaring - de objecten en gebouwen die we gebruiken zijn reconstructies; driedimensionale getuigen van plaatselijk en nationaal erfgoed die deel uitmaken van onze gemeenschappelijke Europese cultuur. Ons type musea is laagdrempelig en daardoor bereiken we alle lagen van de samenleving. 

Een speciaal hulpmiddel dat we in ons onderwijs hebben, is gebaseerd op experimentele archeologie; oude ambachten laten zien en mensen het zelf laten uitproberen door ze op een heel directe manier te betrekken. Op deze manier bereikt de geschiedenis alle zintuigen - het ideale startpunt voor informeel leren. Onze methode is verankerd in het gebruik van personeel dat de verhalen van onze artikelen vertelt, meer dan geschreven borden en machines. Dit is een zeer arbeidsintensieve aanpak, maar wordt zeer gewaardeerd en biedt een goede kwaliteit. 

Verschillende EXARC partners hadden al ervaring met EU-samenwerking, we hadden bijvoorbeeld een Cultuur 2000-project (Delphi, House of Questions), waarbij we ons richtten op wat mensen wilden weten wanneer ze onze musea bezochten. We weten uit onze langlopende bezoekersonderzoeken dat we (1) een hoger percentage terugkerende bezoekers hebben (25-30%) en (2) dat mensen over het algemeen meer tijd in onze musea doorbrengen dan in andere soorten musea (2- 3 uur). Deze twee uitdagingen bieden kansen die tot nu toe niet of nauwelijks worden benut. Herhaalde bezoekers hebben vereisten die we moeten onderzoeken. Dit stelt ons in staat om voor, tijdens en na hun bezoek passende formaten te ontwikkelen voor interpretatieve activiteiten waarbij personeel en media betrokken zijn. Zo denken we bijvoorbeeld aan het inzetten van innovatieve crossmedia. 

Onze concrete doelstellingen 

 • We hebben onze volwassen bezoekers en hun onderwijsbehoeften en interesses gekarakteriseerd. Begrijp wat bezoekers voor aankomst verwachten, wat we ze willen leren en of dit culmineert in een succesvol bezoek. 
 • We analyseerden het gebruik en de mogelijkheden van experimentele archeologie en live interpretatie. 
 • We hebben een aanpak ontwikkeld om herhaalde bezoeken te dienen. 
 • We hebben een goed aanbod gedefinieerd voor 'pre-visit' en 'post-visit' voor ons publiek (informatie en kennis). 
 • We creëerden een langdurig netwerk rond levenslang leren in archeologische openluchtmusea. 

Resultaten waren 

 • Een online forum voor de leden van Zeitgeist. 
 • Een online-enquêtesysteem voor bezoekers gemaakt, gebruikt en geëvalueerd. 
 • Een verklarende woordenlijst met veelgebruikte termen voor archeologische openluchtmusea in verschillende talen. 
 • Een handboek/reader over de toepassing van nieuwe media in archeologische openluchtmusea, oude ambachten en het bereiken en onderwijzen van het volwassen publiek. 
 • Een handboek/reader over verhalen vertellen en didactische methoden voor volwassenen toegepast in archeologische openluchtmusea. 

Er waren verschillende workshops 

 • 09/2010, Nederland: een werkvergadering om dingen goed te krijgen. 
 • 01/2011, Catalonië: Atelier van ambachtslieden. Een les over nieuwe media en het bereiken/onderwijzen van het publiek, gegeven door externe experts. Het definiëren van de relevante onderwerpen van het werken met volwassenen waarvan de algemene termen in onze talen vertaald moeten worden. 
 • 07/2011, Noorwegen: les over verhalen vertellen voor gidsen, didactische methoden voor volwassenen. Overeenstemming over hoe bezoekersanalyses moeten worden uitgevoerd en de resultaten moeten worden gebruikt bij het bijwerken van onze didactiek voor volwassenen. Discussie volwasseneneducatie gezien van onze bezoekers, gidsen en degenen die niet op bezoek zijn. 
 • 10/2011, Nederland: Halverwege Projectevaluatie: is alles op tijd? Hoe zit het met de resultaten? Internationale erfgoedbeurs, inclusief demonstratie van levende geschiedenis, hoe informatie over te brengen: authenticiteit, leraar en acteur in één. 
 • 02/2012, Duitsland: vervolgles over nieuwe media, over oude ambachten en het bereiken en onderwijzen van het publiek. Feedback van partners, follow-up van verhalen vertellen. Projectevaluatie: is alles goed op tijd? Hoe zit het met de resultaten? Belangrijk: gezamenlijke ontmoeting met het EXARC-netwerk. 
 • 07/2012, Nederland: slotbijeenkomst, eindevaluatie. Atelier van ambachtslieden: ambacht, demonstratie & interpretatie. 

Lees meer op EXARC

Volg ons op social media:

© 2024 Archeon, SERA Business Design