Verrassende vondst
Een ontdekking met grote gevolgen

Hoe het begon...
In Zwammerdam, gemeente Alphen aan den Rijn, is al meer dan 100 jaar de zorginstelling Ipse de Bruggen op het Landgoed de Hooge Burch gevestigd. In het begin van de zeventiger jaren zijn de uitbreidingsplannen ter hand genomen met ook de aanleg van ondergrondse verbinding corridors. Deze waren bedoeld voor transport van materialen zoals ingrediënten voor de maaltijden, de was, en al het contact tussen de verschillende paviljoens.

Bij dit graafwerk van tot wel 8 meter diepte stuitte de toen 18-jarige machinist Arie Streefland op donderdag 9 december 1971 op een stuk hout, een omvangrijk stuk hout. Hij was een wijs man en stopte met zijn werkzaamheden en ging in overleg met zijn superieuren en vervolgens met de directie van de instelling Ipse de Brugge. Er werden contacten gelegd met de archeoligsche afdeling van de Universiteit van Amsterdam met professor archeoloog Maarten de Weerd.

Zwammerdam 1_tijdens opgegraving_71-151_12-ZW1.jpg

En dit was de start van een zeer omvangrijk opgravingsproject met een grote internationale erkenning van deze archeologische vondst die zijn weerga niet kende. De enorme belangstelling was van nationaal en internationaal niveau.

De opgraving van de zes Zwammerdam schepen was eind 1974 afgerond. De opgravingsresultaten, bestaande uit het 2000 jaar oude hout, zijn toen ondergebracht bij het N.I.S.A., het Nederlands Instituut voor Scheepvaart- en onderwater Archeologie te Lelystad. Hier heeft gedurende vele jaren de conservering plaatsgevonden en is de vondst 43 jaar opgeslagen geweest tot oktober 2017.

Volg ons op social media:

© 2023 Archeon, SERA Business Design