Bronstijd
Bronstijd

2000 - 800 v. Chr.
Het gebruik van een nieuw materiaal markeert het begin van een nieuw tijdperk: de bronstijd. Het boerenbedrijf blijft de voornaamste bestaansgrond, maar de jacht vermindert wel sterk. De boeren houden meer vee: runderen, schapen, geiten en varkens. Door de benutting van de trekkracht van dieren, en door het gebruik van wol en melk wordt het agrarische bestaan nu lucratiever. Het gesettelde leven zorgt ook dat mensen zich met meer zorg gaan kleden: in geweven stoffen met verschillende kleuren en motieven. 

Brons is geen heel sterk metaal, maar geschikt genoeg voor gereedschappen en zeker voor sieraden. Het is een luxeartikel, men ontleent er status aan. Een nieuwe uitvinding is het zwaard: een voorwerp dat puur een wapen is; het heeft geen andere functie. Pijl en boog of speer zijn ontstaan als jachtwerktuig. 

Uit deze periode zijn vele mysterieuze vondsten bekend, waarvan de betekenis niet altijd duidelijk is. We veronderstellen dat religie in de bronstijd een grote rol speelt. Moerassen, vennen en rivieren zijn daarbij blijkbaar belangrijk. Bronzen zwaarden, kralensnoeren en gewurgde slachtoffers zijn daarin achtergelaten, mogelijk om goden of vooroudergeesten te bezweren.

Volgende
/assets/img/tpl/no-image.png IJzertijd IJzertijd

Volg ons op social media:

© 2024 Archeon, SERA Business Design