Maria Hemelvaart

Maria Hemelvaart

18-08-2024 - 18-08-2024

Maria Hemelvaart

Op deze zondag vieren we het feest van Maria Hemelvaart. De eigenlijke datum van het feest is 15 augustus, maar we hebben het verplaatst naar deze dag. Als bezoeker van Archeon, kan je dit facet van de Middeleeuwen mee beleven. We nodigen je daarom van harte uit om mee te doen. We hebben nodig: wimpeldragers, 1 wierookvatdrager (kinderen), 2 beelddragers (volwassenen) en zingende processiegangers (jij als bezoeker).

Voor deelname kan je tot een kwartier voor aanvang aanmelden bij de Broeders in het Klooster. De kinderen kunnen zich hullen in Middeleeuwse kledij. Die past over hun moderne kleding heen. Uiteraard houden we ook een zangoefening. Aan het einde van de processie ontvangt iedere deelnemer een kleine Middeleeuwse lekkernij.

Het tijdstip van aanvang staat vermeld op het Dagprogramma.

Voor meer informatie over het Minderbroederskoor ga naar www.minderbroederskoor.nl 

Achtergrondinformatie

Op het feest van Maria Hemelvaart wordt het overlijden van Maria herdacht die daarna met lichaam en ziel opgenomen wordt in de hemel. Er zijn over deze gebeurtenis diverse oude verhalen in omloop, die evenwel niet op de bijbel zijn gebaseerd.

Niettemin kende de Mariaverering een sterke opgang na het Concilie van Efese (431) waar ze de titel “Moeder van God” kreeg. Stond in de oudste Mariafeesten, zoals Maria Boodschap (25 maart) en de Opdracht in de Tempel (2 febr.) Christus nog centraal, later ontstonden er feesten waarbij Maria als Heilige werd geëerd zoals Maria Geboorte (8 sep.) en Maria ten Hemelopneming (15 aug.)

De verering van Maria als Moeder van God is in het Westerse Christendom alleen maar toegenomen. Als Moeder kon ze voor de gelovigen op aarde bemiddelen bij haar Zoon in de hemel. In verschillende landen is dit feest een wettelijk verplichte vrije dag, zoals ook in de Middeleeuwen gebruikelijk was. Zowel in de kerk als daarbuiten werd feest gevierd.

Vandaag viert Archeon dit feest op Middeleeuwse wijze via een Mariaprocessie. Er wordt een Madonna, een Maria met kindje Jezus, meegedragen. Deze Madonna is gesneden door de beeldsnijder Joop van Esch. Als voorbeeld diende een Madonnabeeld uit 1270 n.C. uit de collectie heiligenbeelden van het Rijksmuseum Catharijneconvent in Utrecht.

De naam Maria kent wel 60 betekenissen, omdat het woord oorspronkelijk zonder klinkers werd geschreven. Middeleeuwers zijn de naam Maria gaan verbinden met het Latijnse “mare” dat zee betekent. Vandaar dat Maria op een blauw kleed wordt rondgedragen.

Mensen waren in de Middeleeuwen voor hun angst rond hun bestaansonzekerheid aangewezen op rondtrekkende predikers, zoals bijvoorbeeld, vanaf 1210 n. Chr., de Minderbroeders. Zij maakten gebruik van overgeleverde, vaak zeer concrete verhalen, om vanuit de aardse onzekerheid uiteindelijk de zekerheid van de hemel te bereiken. Dan diende je wel volgens de voorschriften te leven. Je kon daarbij ook wel wat hulp van “boven” gebruiken.

De verering van heiligen via afbeeldingen is in de Christelijke Kerk een vast gebruik, maar is ook omstreden geweest. Theologisch gezien maakte de westerse kerk geen problemen. De redenering was: God is in Christus mens geworden, dus kon hij ook worden afgebeeld.

Beelden kregen in de kerk een rol bij het onderricht, bij meditatie en bij de aansporing tot navolging van de afgebeelde heilige. De verering van de beelden zelf was verboden; de verering van de afgebeelde persoon was wel toegestaan. De gelovigen konden echter moeilijk onderscheid maken tussen beeld en persoon. De latere Reformatie leidde tot een strijd tegen Maria- en beeldenverering. Niet alleen op grond van de Bijbel-tekst ‘Gij zult geen godenbeelden maken’, maar een doorn in het oog was bovendien dat er zoveel geld besteed werd aan de wereldse opsmuk waarmee heiligen werden afgebeeld.

Gratis entree met de Museumkaart. Reserveer hier je bezoek.
Programma onder voorbehoud

Meer lezen?

 • 28-04-2024
  De Romeinen komen!
 • 05-05-2024
  Zondagsbrunch
 • 05-05-2024
  Maria Processie
 • 06-05-2024
  Lezing historicus Maarten van Rossem

Op onze social media staan nog meer gebeurtenissen uit de wereld van de geschiedenis!

Volg ons op social media:

© 2024 Archeon, SERA Business Design