Processie Sint Crispijn en Crispiaen

Processie Sint Crispijn en Crispiaen

20-10-2024 - 20-10-2024

Processie Sint Crispijn en Crispiaen

Vier het feest van Sint Crispijn en Sint Crispiaen, de Patroonheiligen van het Gilde van de  schoenmakers. Bezoekers van Archeon die de Middeleeuwen willen doen herleven en beleven nodigen wij van harte uit om mee te doen met een feestelijke optocht, ook wel processie genoemd. Op het dagprogramma staat de aanvangstijd.

Wil je meedoen aan de optocht dan mag je een kwartier vóór aanvang je melden bij de Broeders in het klooster. Wij zoeken kinderen die de banieren van het schoenmakersgilde en andere gilden willen meedragen. Ook de vlaggen van ons stadje Gravendam worden mee gedragen. Enkele ouders kunnen Broeder worden. Wij zoeken ook zingende volwassenen die de processie luister bij zetten. Voordat de processie start, doen we Middeleeuwse kleding over de moderne kleren, nemen we de rollen door en houden we een zangoefening.

Tijdens de processie zingen de Broeders de Litanie van alle Heiligen. Daarin worden vandaag ook de Latijnse namen genoemd van Sint Crispijn (Sint Crispinus) en van Sint Crispiaen (Sint Crispinianus).

Na afloop van de processie krijgt iedere deelnemer een kleine Middeleeuwse lekkernij.

Voor meer informatie over het Minderbroederskoor ga naar www.minderbroederskoor.nl 

Achtergrondinformatie

Sint Crispijn ende Sint Crispiaen waren broers die van Rome naar Soissons in Frankrijk waren gegaan. Overdag predikten ze het evangelie in de stad. s’ Avonds werkten ze als schoenmaker.

Als christenen weigerden ze aan de zogenaamde keizercultus mee te doen (een offer brengen aan de keizer, die daardoor als God beschouwd werd). Ze werden daarom vervolgd, gemarteld en  uiteindelijk met het zwaard gedood.

Omdat ze tot het uiterste toe trouw gebleven zijn aan hun geloofsopvatting - het navolgen van Jezus die het ook met de dood heeft moeten bekopen - werden ze als martelaren en heiligen vereerd. Omdat ze schoenmakers waren, worden ze vaak afgebeeld met schoenmakersgereedschap in hun hand. En hiermee gemarteld (zie plaatje onder links). Ze zijn daarom ook de beschermheiligen geworden van de leerbewerkers en schoenmakers. Hun kerkelijke feestdag is eigenlijk op 25 oktober. In Gravendam hebben de minderbroeders de gewoonte om het feest op de meest nabije zondag rond 25 oktober te vieren.

Gratis entree met de Museumkaart en Vriendenloterij VIP-kaart.
Programma onder voorbehoud.

Reserveer hier je bezoek.

Meer lezen?

 • 25-05-2024
  Canondagen in Archeon
 • 26-05-2024
  Zondagsbrunch
 • 04-06-2024
  Lezing: De oorsprong van megalithische culturen
 • 08-06-2024
  Spelletjes Weekend

Op onze social media staan nog meer gebeurtenissen uit de wereld van de geschiedenis!

Volg ons op social media:

© 2024 Archeon, SERA Business Design