Badhuis: Apodyterium
Badhuis: Apodyterium

Het badhuis is voor de Romeinen haast van levensbelang. Er zijn achtereenvolgens verschillende behandelingen die men ondergaat, en onderwijl is er volop gelegenheid om met elkaar te spreken, gedachten te ontwikkelen, politiek te bedrijven of zaken te doen.

Het apodyterium is de ingang van het badhuis en doet ook dienst als kleedruimte. Na binnenkomst kleedt men zich uit, bergt kleding in de loculi, kastjes, en betaalt bij de balneator, badmeester. Dan begint het met wat sportoefeningen op de palaestra, binnenplaats, en een bezoek aan de latrinae, wc's. Dit heuse watercloset voor zes personen spoelt met afvalwater uit het badhuis.

Het badhuis is warm. De vloeren en muren worden verwarmd door een hypocaustum, een vernuftig systeem waarbij warmte van het praefurnium, stookhok, in spouwen en holtes onder de vloer wordt geleid. Een grote bronzen ketel in het praefurnium verwarmt het badwater, dat via mooie waterspuwers in de bassins terechtkomt.

Volgende
/assets/img/tpl/no-image.png Badhuis: Frigidarium Badhuis: Frigidarium

Volg ons op social media:

© 2024 Archeon, SERA Business Design