Museumpark Archeon aan boord van Bridging the North Sea

Museumpark Archeon aan boord van Bridging the North Sea

20-12-2023

Deze samenwerking heet “Bridging the North Sea” en beoogt het opzetten van een netwerk van dat onderzoek doet naar de verbinding tussen de kustregio’s in de Romeinse tijd. Thema’s zijn transportroutes van het Romeinse leger tussen het vaste land en Engeland, migratie van stammen over de Noordzee en uitwisseling van goederen. Bridging the North Sea is een project in het kader van Straits, waarin de regio’s rondom het Kanaal (Engels: Straits) in het post-Brexit-tijdperk de bestaande relaties intact te houden en nieuwe samenwerkingsvormen te verkennen.

De samenwerkende regio’s liggen in Nederland, België, Frankrijk en Engeland. De eerste fase van het project (mei 2023 – oktober 2024) heeft als doel het opzetten van het netwerk zelf dat zal bestaan uit archeologen, historici, museummedewerkers, ambtenaren en vrijwilligers. De kern van dit netwerk is inmiddels samengekomen en werkt aan een actieplan, een typisch EU-instrument. Dat actieplan wordt verdeeld in twee onderdelen: het onderzoekskader en het publieksplan. In het onderzoekskader beschrijven de deelnemers aan het Bridging the North Sea-netwerk welke onderzoeksvragen er leven t.a.v. de Noordzee in de Romeinse tijd. Sommige onderzoeksthema’s hebben ook betrekking op actuele zaken zoals migratie en zeespiegelstijging. In het publieksplan zoekt het netwerk naar de mogelijkheden om de onderzoeksresultaten te presenteren in alle regio’s. Maar ook worden vrijwilligers uitgenodigd om mee te doen met het onderzoek. 

Waarom doet Museumpark Archeon mee aan Bridging the North Sea? Ten eerste is Museumpark Archeon samen met de provincie Zuid-Holland mede-initiatiefnemer. Aanleiding vormen de Zwammerdamschepen en het nieuwe Nationaal Romeins Scheepvaart Museum. De Zwammerdamschepen vormen een belangrijke schakel in het bulktransport tussen het Europese continent en de Romeinse provincie Britannia. Het nieuwe museum zal dan ook de Noordzee in de Romeinse tijd als overkoepelende verhaallijn hebben. Het Bridging the North Sea project garandeert dat alle benodigde kennis over de Romeinse geschiedenis in de Noordzee-regio’s aan boord is.

Een tweede belangrijk voordeel is dat ook partners van de Muur van Hadrianus in Noord-Engeland meedoen in het netwerk. De Muur van Hadrianus vormt het meest noordwestelijke deel van de Limes en is net als de Neder-Germaanse Limes UNESCO Werelderfgoed. Museumpark Archeon is een van de Limes Visitor hub voor het Nederlandse deel van de Limes. Bridging the North Sea brengt zo twee werelderfgoederen dichter bij elkaar.

In mei is in Noord-Frankrijk het project afgetrapt met een Kick off-meeting. Hiervoor kwam het netwerk voor het eerst samen in het kasteel d’Ecou in Tilques en het Chateau Musée in Boulogne sur-Mer. Eind november gaven projectleiders Marco Simjouw (Zuid-Holland) en Tom Hazenberg (Museumpark Archeon) een midterm presentatie aan het Straits Committee, waarin de gedeputeerden van alle regio’s zitting hebben. Dit overleg vond plaats op de SS Rotterdam als onderdeel van de North Sea Conference 2023. Naar verwachting zal het Actionplan Bridging the North Sea in het najaar van 2024 worden gepresenteerd tijdens een slaotevenement in Museumpark Archeon. 

Logo's Bridging.jpg

Meer lezen?

  • 'De Limes Leeft' podcast met Romein Ratna
  • Shortlist Thea Beckman Prijs 2024
  • Opening tentoonstelling ‘Bestemming bereikt?’
  • Juryleden De Jonge Beckmanprijs gezocht!

Op onze social media staan nog meer gebeurtenissen uit de wereld van de geschiedenis!

Volg ons op social media:

© 2024 Archeon, SERA Business Design