Hemelvaartsdag processie

Hemelvaartsdag processie

21-05-2020 - 21-05-2020

Hemelvaartsdag processie

Beleef de middeleeuwen, doe mee met een Kruisprocessie AD 1350.
Bezoekers die de middeleeuwen willen doen herleven en beleven nodigen wij van harte uit om aan de processie mee te doen als wimpeldragers, vaandeldragers, (kinderen), Broeders (volwassenen) en/of als zingende processiegangers (volwassenen en kinderen). Voordat we vertrekken oefenen we eerst met kleding en zang in het Minderbroedersklooster. Wanneer de Processie afgelopen is ontvangt iedere deelnemer een kleine Middeleeuwse lekkernij.

Zie voor aanvang van de Processie het Dagprogramma.

Voor meer informatie over het Minderbroederskoor ga naar www.minderbroederskoor.nl 

Achtergrondinformatie

In de middeleeuwen was nagenoeg geheel Europa Rooms-katholiek. Er waren mensen die het Jodendom (waar het Christendom uit voortgekomen is) aanhingen, maar die vormden een minderheid. Zij kregen in tijden van tegenspoed overal de schuld van. In de landen rond de Middellandse Zee en in Zuid-Spanje waren er contacten met mensen die de Islam aanhingen. Verder waren er groepen mensen die afweken van de Rooms-katholieke leer en ketters werden genoemd.

De drie dagen voorafgaande aan Hemelvaartsdag worden  Kruisdagen genoemd. Hoewel het vandaag Hemelvaart is, willen wij u een Middeleeuwse Kruisprocessie laten ervaren.

De Kruisprocessie is ontstaan in de 5e eeuw toen het zuiden van Frankrijk geteisterd werd door rampen: oorlogen, misoogsten en epidemieën. Rond 470 werd door Mamertus, bisschop van Vienne een bidprocessie ingevoerd om Gods hulp af te smeken tegen deze rampspoed. Er werd  op de kruisdagen ook gebeden om zegen over de vruchten van de aarde. De priester was gewoon om tijdens de processie op deze dagen een kruis mee te nemen; vandaar de naam.

Men liep zingend de stad uit de velden in onder aanroeping van God in de hemel om ontferming te hebben met de mensen op aarde. De mensen te verlossen niet alleen  van oorlog, honger en ziekte maar ook van de listen van de duivel. De heiligen in de hemel werden aangeroepen om voor de mensen en hun noden op deze aarde te bidden.

Er wordt nog al eens gedacht dat in de Rooms Katholieke Kerk alles wordt bedacht  en beslist door de Paus in Rome. Veel kerkelijke gebruiken zijn evenwel plaatselijk of regionaal(bisdom) ontstaan en zijn in de loop der eeuwen ingepast in de liturgie. Zo is het ook met deze processie gegaan: vanaf  de 9e eeuw vond de processie ook plaats in Rome, en in de late middeleeuwen werd zij voor de gehele Kerk voorgeschreven.

In Archeon zullen de Minderbroeders van het klooster in Gravendam samen met U en met de inwoners van dit oer-Hollandse stadje laten zien hoe zo’n processie plaats vond. Minderbroeders zijn volgelingen van Sint Franciscus van Assisi. Hun kerntaken in de Middeleeuwen waren naast bidden: preken in de volkstaal en het beoefenen van de zeven werken van barmhartigheid.

Met de Museumkaart gratis entree

Meer lezen?

 • 20-07-2024
  Prehistorische week
 • 27-07-2024
  Mode door de eeuwen heen
 • 29-07-2024
  Middeleeuwse week
 • 04-08-2024
  Internationaal Romeins Festival

Op onze social media staan nog meer gebeurtenissen uit de wereld van de geschiedenis!

Volg ons op social media:

© 2024 Archeon, SERA Business Design