Abacus

Abacus


De abacus in het badhuis is een vereenvoudigde versie van het originele Romeinse rekeninstrument, maar werkt wel hetzelfde. De bovenste rij, D, L en V, staat voor 500, 50 en 5. De onderste rij, M, C, X, I, staat voor 1000, 100, 10 en 1. Door blokjes in de sleuven te plaatsen maakten Romeinen sommen en berekeningen. Kenmerkend voor het rekenen met de abacus, is het vereenvoudigen en daarmee verkleinen van het aantal letters. 100 kun je schrijven als LL, maar makkelijker is C.

badhuis-3abbacus.jpg

Volg ons op social media:

© 2024 Archeon, SERA Business Design