Verder op de werf

Verder op de werf

14-10-2021

Overleggen
De restauratie van het schip de Zwammerdam 6 en kano Zwammerdam 3 is geen ‘appeltje-eitje’ omdat we de restauratie van de Zwammerdam 2 al gehad hebben. In tegendeel zelfs, het vergt opnieuw denkwerk. Waarbij natuurlijk de opgedane ervaringen meegenomen worden. Bijvoorbeeld wat de ondersteuning van de uiteindelijke schepen betreft. De Zwammerdam 6 omdat het archeologische hout van dit schip dikker, langer en dus zwaarder is dan dat van de Zwammerdam 2. En omdat de vorm van kano 3 anders is dan die van platbodem Zwammerdam 2 kan ook hier de ondersteuningsconstructie niet een-op-een worden gekopieerd.

Bezoek
Naast de ‘gewone’ bezoekers van het museumpark, krijgen we regelmatig verzoeken van groepen voor een rondleiding. Soms van organisaties als de Rotary of een vrouwennetwerk, of van archeologiestudenten, familie en vrienden van medewerkers, gidsen of restaurateurs, van scheepsbouwers en overige belangstellenden. Uit binnen- en buitenland! De laatste enthousiaste groep was een groep studenten uit Berlijn, waar de Nederlandse archeo-zoöloog Maaike Groot doceert. Archeoloog Yardeni Vorst leidde de groep rond. 

studenten uit Berlijn.jpg

Bouw nieuwe houtwerkplaats
Scheepsbouwers Alexander de Vos en Wouter Schalk, timmerman Abdulkader Shafiq, vrijwilligers van team Restauratie en technisch personeel van Archeon bouwen samen aan een nieuwe werkplaats.  Tegen de herberg aan verrijst een grote overkapping die geheel op authentieke wijze is gemaakt en opgebouwd. Hier zal vooral worden gewerkt aan de reconstructie van het aanvullende hout voor Zwammerdam 6 en kano 3. En zo kan het publiek ook het historische scheepstimmerwerk meebeleven. Weer wordt Museumpark Archeon mooier.  

Dakpannen gelegd in een middag! .jpg
De dakpannen werden in één middag gelegd!

Lezingen
Niet op de werf zelf maar wel in Archeon of online zijn de vele lezingen die “Operatie Zwammerdam” -initiator en archeoloog Tom Hazenberg geeft over de Zwammerdamschepen en de Limes. De belangstelling hiervoor is nog meer toegenomen sinds de UNESCO Werelderfgoedstatus van de Limes deze zomer. Zo gaf hij half september vijf presentaties in zes dagen tijd!  Hij sprak tweemaal op het Europese Archeologen Congres (EAA), tijdens de opening van de buurtkeuken van Buurthuis Matilo in Leiden en de Limes-vaar-en Wandeltocht Leiden-Park Matilo-Polder Achthoven. Tot slot was hij te gast in Woerden, bij de Stichts Hollandse Historische Vereniging. De onderwerpen varieerden van de inschrijving als UNESCO Werelderfgoed van de Neder-Germaanse Limes en de toegankelijkheid hiervan voor iedereen tot de Maritieme keten van de Neder-Germaanse Limes en de Noordzee en het belang van de Rijn en de platbodems voor de Romeinen.

20210920_5-in-6-dagen_Header-opmaak.jpg

Meer lezen?

  • Nieuwsbrief Zomervakantie 2024
  • Nationale Nachtvlinder Nacht 2024
  • Flora & Fauna nieuws juli 2024
  • Inwoners Alphen vieren 10 jaar fusie gemeente in Archeon

Op onze social media staan nog meer gebeurtenissen uit de wereld van de geschiedenis!

Volg ons op social media:

© 2024 Archeon, SERA Business Design