Schotsweekend

Schotsweekend

16-04-2022

Archeon staat op 23 en 24 april helemaal in het teken van de Schotse historie. In dit weekend vind het Schotsweekend plaats en zal de Schotse historie zich weer opnieuw afspelen in Archeon.

Er worden verschillende periodes tussen 1300 na christus en de Tweede Wereldoorlog nagespeeld. Naast dat zowel burgers als regimenten het dagelijkse Schotse leven tonen door de eeuwen heen, zullen er ook veel demonstraties plaats vinden in het park. Van een mooi optreden met een doedelzak tot aan het gebruik van originele wapens. Al deze demonstraties kun je bekijken en voor de kinderen zijn er ook nog speciale activiteiten waaraan ze kunnen meedoen.

Vergeet niet een bezoek te brengen aan het kampement uit het jaar 1300, Schotten uit het jaar 1745 en de groep 92nd Gordon Highlanders het leven uit die tijd tonen. Ook vinden er demonstraties van de Claymore en het Schotse grootzwaard plaats.

Tot slot zal het een muzikale bedoeling zijn, want de Saint Andrews pipe band en de Breda city Pipe and Drums spelen ieder een weekenddag in Archeon.

Klik hier voor meer informatie

Meer lezen?

  • Opening tentoonstelling ‘Bestemming bereikt?’
  • Juryleden De Jonge Beckmanprijs gezocht!
  • Longlist Archeon Thea Beckman Prijs 2024
  • Goden, gemmen en geluk. Romeinse zegelringen van de Limes

Op onze social media staan nog meer gebeurtenissen uit de wereld van de geschiedenis!

Volg ons op social media:

© 2024 Archeon, SERA Business Design