Zwerf lekker lang door de prehistorie

Zwerf lekker lang door de prehistorie


Begin zo’n 10.000 jaar geleden bij de Jagers Verzamelaars, het Mesolithicum, de IJstijd was voorbij en de bewoners in ons land woonden op hoger geleden gebieden van het uitgestrekte moeras zoals  het grote westen van ons land eruit zag. Men leefde van de visvangst, de jacht op klein wild en wat de planten en stuiken voor eetbare zaken voortbrachten zoals de hazelaar.

Kom vuur maken, stap in een boomstamkano, ontdek hoe men warm water kon maken en hoe  vuursteen toch wel  een zeer bijzonder en machtig mooi  hulpmiddel en gereedschap was en nog steeds is. Laat je voorhoofd en wangen versieren met Oker rood en geel opdat je kaar bent voor de jacht…..   

Prehistorie 2022 2.jpg  prehistorie-Mesolithicum-hut2.jpg

Herfst30pre (2).jpg FAM CAMP-5691.jpg

Ontdek de Eerste Boeren ten tijden van de Lineaire Band Keramiek, je kunt hier o.a. zelf graan malen en keien beschilderen en zwerf door via de Trechter Beeker Cultuur ,  de zg. Hunebed bewoner die in het Noordoosten van ons land woonden in het huidige Drenthe, en hun nederzettingen zijn  tot  ver in het huidige Noorden van Duitsland gevonden.

Dan de Bronstijd 3000 jaar voor Chr. tot 800 voor Chr.  Brons gaat het vuurstenen gereedschap vervangen; een nieuwe ontdekking en een hele vooruitgang  of ook wel een hele  veranderen. Probeer zelf eens een boom van zijn schors te ontdoen met een bronzen bijl.

IJzer vanaf ca. 800 voor Chr.  was in Nederland te vinden en bij verhitting tot boven de 1300 graden werd het Oer gescheiden en kan je dit bewerken op een aambeeld om er bijlen en ijzeren  voorwerpen van te maken. Deze voorwerpen waren veel harder dan de mooie maar toch breekbare bronzen voorwerpen.

Volg ons op social media:

© 2024 Archeon, SERA Business Design