Pinksterprocessie

Pinksterprocessie


Beleef de middeleeuwen en loop mee in de Pinksterprocessie! Alle bezoekers zijn welkom en voor groot en klein is er een rol te vervullen. Je kan mee doen als wimpeldragers, vaandeldragers, Broeders (volwassenen) en/of als zingende processiegangers (volwassenen en kinderen). Voordat we vertrekken oefenen we eerst met kleding en zang in het Minderbroedersklooster. Wanneer de Processie afgelopen is ontvangt iedere deelnemer een kleine Middeleeuwse lekkernij.

Plaats: Minderbroedersklooster (Plattegrond nr. 42).
Aanvangstijd:  Zie het dagprogramma.

Meedoen
Wil je meedoen aan de processie meld je dan een kwartier vóór aanvang  aan bij de Broeders in het klooster. Voordat de Processie start nemen we de rollen door en houden we een zangoefening.

Achtergrondinformatie
In de Middeleeuwen was nagenoeg geheel Europa Rooms-katholiek. Er waren mensen die het Joodse geloof aanhingen, maar die vormden een minderheid. Zij kregen in tijden van tegenspoed overal de schuld van. In de landen rond de Middellandse Zee en in Zuid-Spanje waren er contacten met mensen van het  Islamitisch  geloof. Verder waren er groepen mensen die afweken van de Rooms-katholieke leer en ketters werden genoemd.

In de Middeleeuwen werden nogal wat processies en ommegangen gehouden met o.a. als doel oorlogen, hongersnoden en rampen te kunnen bezweren en zo greep op het bestaan te verkrijgen met behulp van Heiligen die bij God  als voorspraak fungeren. Dat gebeurde onder meer op de drie dagen voor Hemelvaart.

Vandaag, Pinksteren, gaan de Minderbroeders samen met u in processie de symbolen van het Pinksterfeest, vuur en water,  naar de poorters in Gravendam brengen.  Dit bij gebrek aan een kerk in Gravendam.  Het is niet helemaal authentiek, maar het past wel in de middeleeuwse geest van de Minderbroeders: de mensen handreikingen bieden om hun geloof te kunnen beleven. Voorbeelden hiervan zijn: de kerststal,  kerstliedjes,  Jezus aan het kruis met beelden van Maria en Johannes daarbij.

Vuur
Pinkstervuur staat symbool voor het enthousiasme van de leerlingen van Jezus, hen ingegeven door de Heilige Geest “en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur……en  zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf …(enz)…liep de menigte te hoop en verbaasde zich, want een ieder hoorde hen in hun eigen taal spreken”.( Handeling 2: 3-6)

Water
Wijwater als symbool van leven en reiniging. Water herbergt een reinigende (plaats voor nieuwe dingen) en levenbrengende werking alsmede levenskracht en begeestering (heilige Geest)  voor  je leven als christen. “Terstond nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij op uit het water. En zie, de hemelen openden zich, en hij zag de Geest Gods nederdalen als een duif en op Hem komen.” (Matt.3:16)

Teksten voor de zangoefening:
Miserere nobis      (ontferm u over ons)      
Parce nobis Domine  (spaar ons, Heer)
Ora pro nobis        (bid voor ons)                 
Te rogamus audi nos  (wij bidden U, verhoor ons)
Orate pro nobis     (bidt voor ons)

 

Volg ons op social media:

© 2024 Archeon, SERA Business Design