Steun Museumpark Archeon

Steun Museumpark Archeon


Steun Museumpark Archeon

Museumpark Archeon inspireert jaarlijks bijna 300.000 bezoekers zowel kinderen als volwassenen tot het beleven van de geschiedenis van Nederland vanaf het mesolithicum (8800 – 12 voor Chr.), de Romeinse tijd (12 voor Ch-1500 AD) tot en met de middeleeuwen (406 – 1500 AD). Hiervoor staat een bijzondere collectie tot onze beschikking van archeologische reconstructies van (pre)historische gebouwen, boerderijen, hutten, monumenten en gebruiksvoorwerpen. Op deze plekken bieden we situaties & belevingen via onze ArcheoTolken die in tijd-eigen kledij antwoord geven op alle vragen.

Veel kennis, tijd en geld is nodig om te zorgen dat dit materiële en immateriële culturele erfgoed voor nu en onze toekomstige generaties behouden blijft. Zodat ook onze kinderen met hun kinderen door de prehistorie kunnen dwalen en kunnen exerceren met de Romeinse soldaten.

Ook u kunt hieraan bijdragen. Als persoonlijk vriend en gever aan het museum, als individueel bedrijf, in een netwerk van bedrijven of op een andere manier die u voor ogen heeft. We denken graag met u mee over de verschillende mogelijkheden en nodigen u van harte uit om samen met ons het museum tot een bijzondere, leerzame en inspirerende plek te maken, die ook voor volgende generaties een plek van betekenis is. Graag gaan we hierover met u in gesprek.  U kunt altijd contact opnemen met directeur Jack Veldman via jack.veldman@archeon.nl

Volg ons op social media:

© 2024 Archeon, SERA Business Design