Statement Coronavirus

Statement Coronavirus

De berichten over het Cornonavirus en de besmettingen in ons eigen land roepen veel vragen op.
Het RIVM is de landelijke organisatie die consumenten en bedrijven adviseert over het nieuwe coronavirus. Vanzelfsprekend houdt Archeon deze adviezen nauwlettend in de gaten. 


De berichten over het Cornonavirus en de besmettingen in ons eigen land roepen veel vragen op.
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM ) is de landelijke organisatie die consumenten en bedrijven adviseert over het nieuwe coronavirus. Vanzelfsprekend houdt Archeon, net als andere bedrijven en burgers, deze adviezennauwlettend in de gaten en staat in contact met de relevante instanties.

Op dit moment worden er geen bijzondere maatregelingen geadviseerd aan Archeon. Als dat wel het geval is, volgen wij die adviezen vanzelfsprekend direct op.  Op de website van het RIVM staan adviezen om extra op hygiëne te letten om besmetting te voorkomen. Deze adviezen delen wij ook actief met medewerkers en gasten. 

Graag willen wij ook onze gasten en medewerkers om medewerking vragen en een ieder te wijzen op:
- regelmatig handen wassen (er staat overal extra desinfecterende zeep). Desinfecterende doekjes zijn verkrijgbaar bij de entree
- gebruik van papieren zakdoekjes
- hoesten en niezen in de binnenkant elleboog
- terughoudend zijn bij het geven van handen 

Wij houden onze medewerkers en onze gasten uiteraard op de hoogte van de actuele ontwikkelingen en vertrouwen
erop dat er snel adequate behandelingen worden ontwikkeld en toegepast om verdere verspreiding
van het virus te voorkomen.  

Volg ons op social media:

© 2024 Archeon, SERA Business Design