Schenken/Nalaten

Schenken/Nalaten


Schenken/nalaten

Dankzij de steun van onze grote Vrienden-Vereniging, de steun van fondsen en particuliere schenkers kunnen we werken aan diverse tentoonstellingsprogramma's, speciale projecten uitvoeren, en verborgen parels restaureren.

Elke schenking aan Museumpark Archeon is zeer welkom. Klein of groot, periodiek of eenmalig. Alle bedragen dragen bij aan de activiteiten en groei van het Museumpark. We denken graag met u mee over de verschillende mogelijkheden en nodigen u van harte uit om samen met ons het museum tot een bijzondere, leerzame en inspirerende plek te maken, die ook voor volgende generaties een plek van betekenis is.

Nalaten

Ook kunt u het Museumpark bij testament tot erfgenaam benoemen of een legaat nalaten. Voor het steunen van een culturele instelling via een schenking en een nalatenschap heeft de overheid voordelige fiscale maatregelen getroffen.

ANBI

Het Museumpark Archeon is een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor heeft u als particulier verschillende mogelijkheden om giften aan het Museumpark van de inkomstenbelasting af te trekken. Het Museumpark Archeon zelf hoeft over schenkingen of erfrechtelijke verkrijgingen geen erfbelasting te betalen, waardoor uw gift volledig ten goede aan ons museum komt. 

Multiplier

Voor schenkingen aan ANBI’s met een culturele status, zoals het Museumpark Archeon, geldt bovendien een multiplier volgens de Geefwet. Wilt u meer informatie of advies over schenken of nalaten aan het Museumpark Archeon? Kijkt u dan op de giftenpagina van de belastingdienst of neem contact met ons op via commnicatie@archeon.nl

We komen graag in contact
Elke gift aan Museumpark Archeon, klein of groot, eenmalig of periodiek, waarderen we enorm. We gaan graag in gesprek en we vinden het fijn om kennis met u te maken. Misschien vindt u het prettig om samen de formuleringen te bespreken zodat we zeker zijn dat we uw wensen kunnen uitvoeren. Natuurlijk willen we u in persoon hartelijk kunnen bedanken. 

Volg ons op social media:

© 2024 Archeon, SERA Business Design