Provincie Zuid-Holland te gast

Provincie Zuid-Holland te gast

Inwoners van Zuid-Holland waren allemaal uitgenodigd in Museumpark Archeon om in gesprek te gaan voor een beter Zuid-Holland, ook wel bekend als de verantwoordingsdag, over het provinciale beleid van afgelopen jaar. 


Vrijdag 20 mei jl. werden in de Romeinse Herberg inwoners ontvangen uit de Provincie Zuid-Holland. Na een gezamenlijke sessie gingen de deelnemers in kleinere sessies uiteen. Aan 12 verschillende tafels werden gesprekken gevoerd. Gedeputeerde mevrouw Anne de Koning was aanwezig en deed ook mee aan de gesprekken. Zo werden er volop vragen gesteld, ideeën uitgewisseld en gedicussieerd met de aanwezige politici en beleidsverknemers rondom de thema's bereikbaarheid, economie, energie, leefomgeving en wonen. Kijk hieronder voor het gehele verslag van de dag. 
Inwoners geven nuttige input op beleid provincie - Provincie Zuid-Holland

Provincie ZH.jpg    Provincie gesprekken 2.jpg

Volg ons op social media:

© 2024 Archeon, SERA Business Design