Vijftig iconen gewijd door priester Brenninkmeijer

Vijftig iconen gewijd door priester Brenninkmeijer

15-08-2016

Artikel van NU.nl

Vijftig iconen bij Archeon gewijd door priester Brenninkmeijer 

In museumpark Archeon in Alphen aan den Rijn was zondagmiddag voor alle bezoekers een Mariaprocessie ter gelegenheid van Maria Hemelvaart met extra activiteiten eromheen.  In de ochtenduren was er een programma voor schilders en eigenaren van iconen en belangstellenden. Priester Paul Brenninkmeijer wijdde de circa vijftig meegebrachte iconen volgens de orthodoxe riten uit de katholieke kerk.

"Het was een prachtige plechtigheid", vertelde directeur Monique Veldman na afloop enthousiast. "Ik ben zelf katholiek opgevoed en dit voelde helemaal goed. Vooraf was het wel moeilijk om uit te leggen dat het om een echte wijding gaat. Het is geen toneelstukje."

'Zoals het vroeger was'

En dat is wel vaker een punt in het museumpark. Veel van wat er te zien en te doen is, wordt gedaan 'zoals het vroeger was'. Archeologen, historici en medewerkers van Archeon doen onderzoek en dan proberen zij een en ander zo goed mogelijk te maken of uit te beelden. Dit geldt vooral voor de vroege perioden van de prehistorie en de tijd van de Romeinen. Daar is tenslotte niets meer van over.

Anders is dit voor de middeleeuwse afdeling. Vooral kerkelijke tradities en riten bestaan nog steeds, al worden ze steeds minder uitgevoerd. Onder aanvoering van 'broeder' Bert Paardekoper van Vereniging Pax et Bonum wordt zoveel mogelijk historisch maar bestaand materiaal opgenomen in de uitbeelding voor de bezoekers.

Wijding

Na de lezing werden de door schilders en bezoekers meegebrachte iconen gewijd. Hiervoor werd een lang gebed gezongen door de lector en werden de iconen bewierookt door priester Brenninkmeijer.

Na het bewieroken werden de iconen besprenkeld met wijwater. De plechtigheid werd begeleid door gezangen van Minderbroeders van het koor Pax et Bonum.

Meer lezen?

  • Archeon ontvangt erepenning Gemeente Alphen aan den Rijn
  • Nationale bijentelling
  • Ridder in Orde van de Ster van Italië
  • Schots Weekend

Op onze social media staan nog meer gebeurtenissen uit de wereld van de geschiedenis!

Volg ons op social media:

© 2024 Archeon, SERA Business Design