Tentoonstelling: LICHT - Ikonen van vroeger en nu

Tentoonstelling: LICHT - Ikonen van vroeger en nu

20-06-2017

Zondag 1 oktober speciale Dag van de Ikoon
Tentoonstelling van Ikonen is verlengd t/m 4 november en is te zien in het middeleeuwse Koopmanshuis.

Ter gelegenheid van deze dag vinder er in Gravendam allerlei aktiviteiten plaats welke verband houden met ikonen.
Naast de beeldschone expositie “LICHT, ikonen van voeger en nu” in het Koopmanshuis, het volgende programma. Aan al deze aktiviteiten kunt u deelnemen.

12.00-12.30        Slaan Simandron  in de kloostergang
13.00-13.30        Processie met de Minderbroeders en Balkangroep 
14.00-14.45        Ikoonlezing door mw. drs.  Désirée Krikhaar in de kloosterzaal
15.00-15.45        Byzantijns zingen met Piet v.d. Heide in de kloosterkeuken
16.00-16.45        Ikoonlezing door Paul Brenninmeijer pr. in de kloosterkeuken

Voor jong en oud is er van alles te beleven: 
de bakker maakt speciale Russische koekjes, kinderen kleuren hun eigen Ikoon, op de Waag staat een groot Ikonenbord, demonstratie van tingieten met pelgriminsignes en het Balkangezelschap doet mee aan de processie en deze proxessie staat in het teken van Franciscus en het feest van Pokrof. Hans Gerritse toont speciale munten en reisikonen. Eikonikon is aanwezig en heeft een mooie collectie beoeken meegenomen. 


De tentoonstelling "LICHT" 
In de middeleeuwen splitste de kerk in twee delen: oost en west. Het oostelijke deel, de orthodoxe kerk, ontwikkelde een heel eigen beeldtraditie, die tot op de dag van vandaag bestaat. Ikonen verbeelden feesten, heiligen, Maria, Christus en engelen en worden met veel respect behandeld. Je zou kunnen zeggen dat een ikoon het huis waar hij zich bevindt verlicht. 

De schilders van ikonen worden ikoonschrijvers genoemd. Aanvankelijk deden monniken dit werk, maar in de loop van de geschiedenis waren het ook ‘gewone’ kunstenaars, als ze zich maar wel  hielden aan alle regels omtrent de uitbeelding van de heilige voorstelling en de vervaardiging daarvan. Meestal waren deze kunstenaars anoniem.

De tentoonstelling

Deze tentoonstelling laat de ikonen zien vanaf de zeventiende eeuw tot nu. De nooit eerder getoonde collectie Gerritse vormt het hart van de tentoonstelling. Deze bestaat uit zogeheten ‘planken’ – dat zijn geschilderde ikonen – en kleine bronzen ikonen met voorstellingen in reliëf. Daarnaast zijn werken te zien van Jan Verdonk, Piet van der Heide, Krijntje Oskam en Paul Brenninkmeijer. De tentoonstelling belicht naast de onstaansgeschiedenis ook het maakproces van de ikonen.

Gedurende de tentoonstelling biedt een speciaal randprogramma speelse en verdiepende activiteiten. Ook voor kinderen worden speciale activiteiten georganiseerd.  

Kijk op de website voor meer informatie: https://www.archeon.nl/nl/LICHT-Ikonen-van-voeger-tot-nu.html

Meer lezen?

  • Shortlist Thea Beckman Prijs 2024
  • Opening tentoonstelling ‘Bestemming bereikt?’
  • Juryleden De Jonge Beckmanprijs gezocht!
  • Longlist Archeon Thea Beckman Prijs 2024

Op onze social media staan nog meer gebeurtenissen uit de wereld van de geschiedenis!

Volg ons op social media:

© 2024 Archeon, SERA Business Design