Romeinenweek in Archeon

Romeinenweek in Archeon

28-04-2016

Van 30 april t/m 8 mei vieren we in Archeon en het Archeologiehuis Zuid-Holland de Nationale Romeinenweek! De Romeinse burgers en soldaten uit onze nederzetting Trajectvm ad Rhenvm hebben een Romeins programma samengesteld.

De Olympische Spelen 

Bezoekers kunnen meedoen aan de Olympische Spelen te weten speerwerpen, boogschieten, verspringen en hardlopen. De score wordt bijgehouden en aan het einde van de dag wordt de Olympisch kampioen gelauwerd. Heb je altijd al een Romein willen zijn bezoek dan het échte huis van de Romeinen hul je in een toga of palla en maak een mooie selfie van jezelf. Daarna is het genieten in het badhuis en kun je een mooie fibula maken. Tot besluit is de offerceremonie en een spectaculair gladiatorengevecht in de Arena.

    

Moederdag 

Zondag 8 mei worden alle moeders in het zonnetje gezet. In het kader van Blij met de bij – krijgen de moeders een leuke verrassing. Vier de leukste Moederdag ooit met een uitgebreide brunch op zondag 8 mei. U dient deze brunch wel vooraf te reserveren via onze website. 

Tentoonstelling in het Archeologiehuis

Tot 1 juli is er in het Archeologiehuis Zuid-Holland een extra tentoonstelling te zien over Romeins Bodegraven. In deze tentoonstelling bezoeken we Bodegraven. Hoewel er op een overgeleverde Romeinse wegenkaart geen aanwijzingen voor te vinden zijn, laten de bodemvondsten zien dat er ook hier een fort gestaan moet hebben. Het poortgebouw dat in de afgelopen decennia door leden van de AWN-afdeling Rijnstreek en de Historische Kring Bodegraven is opgegraven, is door de grote hoeveelheid houtresten vrijwel uniek in zijn soort. Over de vorm van het fort waar deze poort naartoe leidde, wordt nog druk gediscussieerd. In deze tentoonstelling worden de verschillende theorieën belicht, zodat men wellicht zelf een oordeel kan vormen.

Naast de kampementresten kent Bodegraven nog drie spectaculaire losse vondsten: de ruiterhelm die zich in de collectie van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden bevindt, een vervloekingstablet en een stuurriem. Het vloektablet kwam in 2000 aan het licht en werd aangekocht door Museum Het Valkhof in Nijmegen. Dankzij een bruikleen van dit museum zal het nu in deze tentoonstelling te zien zijn. Hoewel dit soort platen in het Romeinse Rijk vaker voorkomen, was dit de eerste ontdekking in Nederland. Een vervloekingstablet, ofwel een tabula defixionis, bevatte verwensingen of bezweringen, die bedoeld waren om iemand te laten treffen door bovennatuurlijke krachten. De stuurriem is gebruikt op een platbodem en zal in deze tentoonstelling voor het eerst aan het publiek worden getoond. 

Meer lezen?

  • 'De Limes Leeft' podcast met Romein Ratna
  • Shortlist Thea Beckman Prijs 2024
  • Opening tentoonstelling ‘Bestemming bereikt?’
  • Juryleden De Jonge Beckmanprijs gezocht!

Op onze social media staan nog meer gebeurtenissen uit de wereld van de geschiedenis!

Volg ons op social media:

© 2024 Archeon, SERA Business Design