Meer en bijzonderder bijen in Leiden en omgeving

Meer en bijzonderder bijen in Leiden en omgeving

09-11-2015

LEIDEN/REGIO - Tijdens de telling van bijen in Leiden en het veenweidegebied rond Zoeterwoude en Hazerswoude zijn dit jaar enkele zeldzame bijensoorten aangetroffen. In totaal werden 71 soorten bijen en 83 soorten zweefvliegen gevonden, veel meer dan de onderzoekers hadden verwacht.

De telling maakt deel uit van een groter onderzoek: het Groene Cirkels Bijenlandschap. Enkele jaren geleden sloegen Heineken, de provincie Zuid-Holland en Alterra Wageningen Universiteit de handen ineen om de natuur rond de Zoeterwoudse brouwerij te verbeteren. Vorig jaar voegden de gemeenten en imkers zich bij deze groep en breidden zij het gebied uit.

Samen willen ze de leefomstandigheden voor bijen verbeteren, zodat er minder bijen sterven. Het gaat om de wilde bijen en hommels, die niet door imkers beheerd worden. Er zijn meer dan 350 soorten in Nederland. Om hen in leven te houden worden op allerlei plekken bloemen gezaaid en bollen geplant die bijen aantrekken. Een van die acties is het project Bijen in de Buurt, waarbij vorige maand honderden bloembollenpakketten uitgedeeld werden in Leiden, Alphen aan den Rijn en Zoetermeer.

Om in 2018 te kunnen meten of al die acties geholpen hebben, is dit jaar een nulmeting gedaan. Daarbij werden ook zweefvliegen geteld, omdat zij net als bijen vaak bloemen bezoeken. De tellers gingen op pad op allerlei plekken in het Land van Wijk en Wouden: op de Elfenbaan bij Zoeterwoude, in archeologisch park Archeon, in het Bentwoud, rondom Heineken, langs de N11, bij de Horsten in Wassenaar, in de Oostvlietpolder en in het Singelpark.

Tijdens de telling kwamen onderzoekers bijen tegen die in het westen van het land zeldzaam zijn of die zelfs op de Nederlandse Rode Lijst van 187 bedreigde bijensoorten staan. Ze vonden onder andere de weidebij, de asbij, de distelbehangersbij, de kleine tuinmaskerbij en de gewone tubebij, allemaal uiterst zeldzaam. De asbij werd gevonden op de kleigronden van het Bentwoud, de wimperflankzandbij op de Elfenbaan en de tronkenbij in rieten daken in Archeon. Deze soorten leven vrij veel in het binnenland, maar minder in de kustprovincies. De weidebij staat op de Rode Lijst en komt in Zuid-Holland verder alleen voor in de Biesbosch. Nu leeft er ook een populatie in het Bentwoud. Ook de distelbehangersbij staat op die lijst. Dit jaar werd een vrouwtje van deze soort gevonden op de bloemen van akkerdistel in het Westerpark in Zoetermeer. Verder werd er bij Heineken een vlinderstrikje gevonden, een klein zweefvliegje dat in het westen van Nederland nauwelijks voorkomt. In de Oostvlietpolder vonden onderzoekers een pluimwoudzwever, een hommelachtige zweefvlieg die vooral in het binnenland voorkomt.

In het Bentwoud werden de meeste bijensoorten gevonden: 38. Dit komt natuurlijk doordat het Bentwoud het grootste gebied is waar geteld is. De onderzoekers merken op dat de aantallen om die reden eigenlijk niet te vergelijken zijn. Bijzonder is dat op de tweede plek Heineken (34) en op de derde plek Archeon (30) staan, terwijl dit niet in eerste instantie natuurgebieden zijn.

http://www.leidschdagblad.nl/regionaal/leidenenregio/article27549836.ece/Meer-en-bijzonderder-bijen-in-Leiden-en-omgeving

Meer lezen?

  • Nieuwsbrief Zomervakantie 2024
  • Nationale Nachtvlinder Nacht 2024
  • Flora & Fauna nieuws juli 2024
  • Inwoners Alphen vieren 10 jaar fusie gemeente in Archeon

Op onze social media staan nog meer gebeurtenissen uit de wereld van de geschiedenis!

Volg ons op social media:

© 2024 Archeon, SERA Business Design