Lezing: Graf van Wassenaar

Lezing: Graf van Wassenaar

06-06-2018

Lezing: Graf van Wassenaar
13 juni Archeologiehuis-Romeins museum in Archeon

In 1987 werd er bij toeval een bijzonder graf ontdekt bij een kleine noodopgraving in Wassenaar. Het betreft een grote grafkuil met daarin de resten van twaalf doden, keurig naast elkaar begraven in verschillende grafhoudingen, die te koppelen zijn aan de leeftijd en de sekse van de overledenen. Alles wijst erop dat zij gelijktijdig door geweld om het leven zijn gebrachte en door hun nabestaanden met zorg zijn begraven. Het graf is op verschillende manieren gedateerd in het begin van de Midden-Bronstijd, ca. 1700 v.C. Deze vondst veranderde onze kijk op de bronstijdsamenleving die tot dan toe als vreedzaam werd gezien. Op basis van etnografische parallellen is het mogelijk de aard van het conflict nader te benoemen. Het is het meest waarschijnlijk dat er in die tijd rooftochten plaatsvonden tussen de verspreide boerengemeenschappen, mogelijk gericht op vee. Maar er zijn daarvoor allerlei alternatieven. Nu, dertig jaar later, zijn we ons veel meer bewust van dergelijke (en nog veel heftiger) gewelddadige conflicten vanaf de eerste boeren.

OVER DE SPREKER
Leendert Pieter Louwe Kooijmans (Arnhem 1940) studeerde fysische geografie In Utrecht en prehistorie in Leiden. Van 1965 tot 1982 was hij conservator bij het Rijksmuseum van Oudheden, daarna was hij tot 2003 hoogleraar prehistorie en decaan van de Faculteit der Archeologie aan de Leidse Universiteit. In 1974 promoveerde hij op een studie naar de prehistorische bewoning van het lage westen van ons land in relatie tot het landschap en de zeespiegelrijzing. Daarna richtte hij zich meer op de overgang van de jagers op de landbouw. 
De toegang tot de lezingen van de V.V.v.A. is gratis, voor consumpties wordt 
een kleine vergoeding gevraagd.

Meer lezen?

  • Opening tentoonstelling ‘Bestemming bereikt?’
  • Juryleden De Jonge Beckmanprijs gezocht!
  • Longlist Archeon Thea Beckman Prijs 2024
  • Goden, gemmen en geluk. Romeinse zegelringen van de Limes

Op onze social media staan nog meer gebeurtenissen uit de wereld van de geschiedenis!

Volg ons op social media:

© 2024 Archeon, SERA Business Design