Lezing door Dr. Yvonne Lammers

Lezing door Dr. Yvonne Lammers

30-03-2016

Lezing op woensdag 6 april in het Archeologiehuis. Aanvang 20:00 uur, zaal open 19:30 uur
(het museum bij de ingang van Archeon, Archeonlaan 1)
In samenwerking met Archeon en het Archeologiehuis Zuid-Holland nodigt de VVvA u uit voor een interessante lezing door Dr. Yvonne Lammers archeoloog en directeur van Echo tekst en presentatie.            

‘EEN EN EEN IS DRIE’ Community archeology en de inzet van vrijwilligers

Heel veel mensen zijn op allerlei verschillende niveaus geïnteresseerd in het verleden. Sommigen houden er zich beroepsmatig mee bezig, andere besteden een groot deel van hun vrije tijd aan het helpen in musea of op opgravingen. Voorheen werd vaak gezegd dat hier sprake is van een spanningsveld en dat vrijwilligers een 'bedreiging' zouden vormen voor mensen met een betaalde baan. De laatste jaren is echter het besef gegroeid dat het verleden aan iedereen toebehoort en dat de archeologie en de museumwereld dus niet zijn voorbehouden aan de 'professionals'. Deze trend wordt  'community archaeology’ genoemd, waarbij het publiek in de breedste zin van het woord nauwer betrokken wordt bij de uitvoering van de archeologie, in het veld, maar ook in de presentatie van vondsten of het nabootsen van het verleden. Steeds vaker worden de handen van vrijwilligers en professionals ineen geslagen. Dit leidt niet alleen tot een beter eindresultaat, maar heeft daarnaast ook nog een grotere maatschappelijke relevantie. In deze lezing zal ik aan de hand van enkele voorbeelden laten zien hoe samenwerking tussen vrijwilligers en professionals juist kan leiden tot een meerwaarde.

 

Over de spreker

Yvonne Lammers (Echo tekst en presentatie) studeerde Prehistorie van Noord-West Europa en Theoretische archeologie in Leiden en promoveerde op een experimenteel archeologisch onderwerp in de Archaeological Sciences. Sindsdien richt zij zich vooral op het vertellen van het verhaal aan een groot publiek en ontwerpt en bouwt zij samen met haar partner tentoonstellingen. Zij zijn onder meer verantwoordelijk voor de inrichting van het Romeins Museum. Steeds vaker voeren zij hun opdrachten uit in nauwe samenwerking met vrijwilligers, omdat dit in hun ogen leidt tot een waardevoller project met een grote draagkracht, waarbij het proces van net zo’n groot belang is als het product.

De toegang tot de lezingen van de VVvA is gratis, voor consumpties wordt een kleine vergoeding gevraagd.
Aanmelden graag voor 5 april via de website van de VVvA

http://www.vrienden-archeon.nl/agenda/75-een-en-een-is-drie-community-archeology-en-de-inzet-van-vrijwilligers

Meer lezen?

  • Nationale bijentelling
  • Ridder in Orde van de Ster van Italië
  • Schots Weekend
  • Nieuwe voorzitter VVvA: Bert Huisman

Op onze social media staan nog meer gebeurtenissen uit de wereld van de geschiedenis!

Volg ons op social media:

© 2024 Archeon, SERA Business Design