Lezing: De Blaarkorp

Lezing: De Blaarkorp

07-04-2015

De Blaarkop: een fascinerende zoektocht naar de koe (van Alphen!) die Zuid-Holland definitief veranderde.

Over de lezing:

De zoektocht naar de geschiedenis van blaarkop staat in de lezing centraal. Via de laatste blaarkopboeren uit de streek naar de archieven van kranten en bibliotheken, tot zelfs de archieven van de Verenigde Oost Indische Compagnie, de House of Lords en de Greater Eastern Railway Compagny uit Engeland! Dat de blaarkop (blare coe) al heel oud is blijkt uit de allereerste Nederlandse literatuur uit de dertiende / veertiende eeuw waarin de 'Sotternieën' (kluchten die na de zogeheten abele spelen werden opgevoerd) de blare coe meerdere keren wordt genoemd.

De blaarkop karakteriseerde eeuwenlang de weilanden rondom Leiden en langs de Oude Rijn. Een zeldzaam ras dat voor de beste boter ter wereld zorgde. De blaarkop werd al in de middeleeuwen in Groningen gefokt en met grote platbodems naar Leiden en Alphen (Oudshoorn) over de zogeheten "Binnen Dune Route" vervoerd, de vaarweg die in de middeleeuwen Hamburg/Lübeck en Vlaanderen verbond en waarlangs Haarlem, Leiden en Gouda bijna gelijktijdig zijn ontstaan.
Groningse koeien bleken in de Gouden Eeuw door de VOC rondom Leiden en langs de Oude Rijn te zijn gezet voor de proviandering van de grote schepen. Mede door de inzet van de nieuwe productieve Groningse koe verdween het middeleeuwse landschap en transformeerde in het polderland dat we nu kennen. Twee eeuwen later was het weer raak toen in Engeland de industriële revolutie de vraag naar vlees en zuivel explosief liet stijgen. Het werd de gouden eeuw van de blaarkop. De eeuw waarin de mest van de koe de Bollenstreek en het Westland liet ontstaan en het vlees en de boter Engeland veroverde.

Over de spreker:
Menko Wiersema werkt als gebiedsregisseur bij de provincie Zuid Holland waar hij ook als programmaleider biodiversiteit werkzaam was. Hij studeerde Sociale Geografie en Planologie aan de VU te Amsterdam. Sinds 2006 is hij op zoek naar de geschiedenis van de blaarkop nadat hij in het bezit was gekomen van het archief van het Groninger blaarkop rundvee stamboek waar zijn opa dertig jaar bestuurslid van was..


Lezing in het Archeologiehuis
(het museum bij de ingang van Archeon, Archeonlaan 1)
In samenwerking met Archeon en het Archeologiehuis nodigen wij u uit voor een interessante lezing door Drs. Menko Wiersema.
Woensdag 8 april 2015 aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur
De lezingen zijn gratis, voor consumpties wordt een kleine vergoeding gevraagd.
Aanmelden graag voor 5 april bij: activiteiten@vrienden-archeon.nl

Meer lezen?

  • 'De Limes Leeft' podcast met Romein Ratna
  • Shortlist Thea Beckman Prijs 2024
  • Opening tentoonstelling ‘Bestemming bereikt?’
  • Juryleden De Jonge Beckmanprijs gezocht!

Op onze social media staan nog meer gebeurtenissen uit de wereld van de geschiedenis!

Volg ons op social media:

© 2024 Archeon, SERA Business Design