Hommeldag

Hommeldag

06-08-2018

Foto van het insectenhotel gemaakt door Jan van der Kooij

Natuurlijk insectenhotel en zeldzame bijtjes in Archeon

Op de wal in het begin van Museumpark Archeon werd enkele weken geleden een populier omgezaagd. De afdeling Groen van de Technische Dienst heeft drie stronken van deze boom laten liggen om te dienen als natuurlijk bijenhotel. Er werden enkele kruiwagens arme grond aangebracht en de bijengroep heeft gaten van 3 tot 8 millimeter in het hout geboord. Hierin kunnen bijen hun nestje maken. Dankzij het goede contact dat Archeon heeft met de bijenexperts van Eis/Naturalis kregen we van Menno Reemer van Eis het volgende advies;
Boor gaatjes in de stammen met een houtboor van 3 tot 8 mm. In de boorgaten van 3 mm komen maskerbijtjes voor, zoals de vrij zeldzame kleine tuinmaskerbij. Iets grotere gaatjes worden gebruikt door de tronkenbijtjes, nog grotere door metselbijen en behangersbijen. 

Het vrouwtje van de kleine tuinmaskerbij, foto Menno Reemer

Na de mooie informatiemarkt vrijdag 3 augustus in Archeon mochten wij een deel van de bijenplanten gratis ontvangen van Operatie Steenbreek en de Gemeente Alphen aan den Rijn.

De hommeldag werd afgelopen vrijdag 3 augustus georganiseerd in samenwerking met de gemeente Alphen aan den Rijn, IVN, Groei en Bloei, Bijenlandschap Groene Cirkels en Operatie Steenbreek.

Meer lezen?

  • Nieuwsbrief Zomervakantie 2024
  • Nationale Nachtvlinder Nacht 2024
  • Flora & Fauna nieuws juli 2024
  • Inwoners Alphen vieren 10 jaar fusie gemeente in Archeon

Op onze social media staan nog meer gebeurtenissen uit de wereld van de geschiedenis!

Volg ons op social media:

© 2024 Archeon, SERA Business Design