5 en 6 april Paasfeest in Archeon

5 en 6 april Paasfeest in Archeon

05-04-2015

Pasen vier je op Archeon met Vikingen, de middeleeuwers, de prehistoriërs en de Romeinen. De minderbroeders door het middeleeuwse stadje met een paasprocessie.

De zeelui en Vikingen bezetten de rest van het park met een kampement, demonstraties en shows. Ter afsluiting van de dag vindt het spannende gladiatorengevecht plaats.

De winter is lang en koud maar wordt altijd gevolgd door de lente. Met Pasen vieren we eigenlijk het einde van de winter. Tijdens het Paasfeest werd in de Middeleeuwen natuurlijk het lijden van Christus herdacht, maar het feest heeft veel oudere wortels. Dat is ook te zien aan tradities zoals de Paashaas en het Paasvuur. In Archeon is veel aandacht voor deze oude tradities en de beste manier om hier meer over te leren is door ze zelf te ervaren.

Geschiedenis van het Paasfeest
Er zijn veel theorieën over de oorsprong van het Paasfeest. Er wordt wel eens verwezen naar de godin Ostara, of naar het Keltische Beltane als origine van het feest. We weten in ieder geval wel dat in de Middeleeuwen het Paasfeest een belangrijke rol had in het Middeleeuwse jaar. Pasen valt sinds het concilie van Nicea, 325 na Christus, altijd op de zondag na de eerste volle maan in de lente. Daarom is de datum van Pasen volgens de Christelijke traditie elk jaar anders namelijk tussen 22 maart en 25 april.

Feest en Vuur
Het lentefeest is al veel ouder. In de winter zochten de mensen de warmte van het vuur op, binnen in de huizen. Een groot feest aan het begin van de lente, waarop de natuur ontwaakt en mensen weer naar buiten kunnen, is een goede manier om aan die frustraties een einde te maken.

Pasen mét of zonder ei
Het Paasvuur maakt een belangrijk deel uit van zo'n feest. In de Keltische traditie werden twee vuren ontstoken waar tussen de mensen (en overigens ook het vee) liepen om gezuiverd te worden. Over het vuur heen springen – zeker met een geliefde – zou geluk brengen voor het komende jaar. Overal in de wereld werden zulke vuren ontstoken, waarbij jonge mensen er omheen dansten, zingend en drinkend. De uitspattingen die daarbij horen zien we wellicht terug in de traditie van de Paashaas en het eieren zoeken – verwijzingen naar vruchtbaarheid.

In Archeon is deze traditie van het Paasvuur ook aanwezig. Zoals in de Middeleeuwen gaan de broeders van het Klooster langs de huizen en brengend een gloeiend kooltje mee. Dit mini-vuur reinigt het huis en de inwoners, net zoals de grote paasvuren van de Kelten dat deden. Natuurlijk wel gepaard met minder uitspattingen en zonder verwijzingen naar vruchtbaarheid.

Vikingen en zeelui
In de lente trekt iedereen er weer op uit, zo ook naar Archeon. Vikingen uit heel Europa slaan hun kamp op en bieden hun waren te koop aan. Replica's van wapentuig, sieraden en kleding uit alle windstreken zijn er te koop. Ondertussen laten de woeste zeelui van Allemansend de 18e eeuwse realiteit van het zeemansbestaan zien in hun kampement.

Speciaal tijdens de paasdagen: een Roofvogelshow en een demonstratie van een ridder te paard.

Meer lezen?

  • Opening tentoonstelling ‘Bestemming bereikt?’
  • Juryleden De Jonge Beckmanprijs gezocht!
  • Longlist Archeon Thea Beckman Prijs 2024
  • Goden, gemmen en geluk. Romeinse zegelringen van de Limes

Op onze social media staan nog meer gebeurtenissen uit de wereld van de geschiedenis!

Volg ons op social media:

© 2024 Archeon, SERA Business Design