10 feb. lezing in het Romeins Museum

10 feb. lezing in het Romeins Museum

10-02-2016

De opgravingen in Dalfsen; wetenschappelijke en maatschappelijke effecten

Lezing woensdag 10 februari 20.00 uur door Boudewijn Goudswaard

Bij het dorp Dalfsen is in de zomer van dit jaar onverwacht een zeer bijzondere archeologische ontdekking gedaan. Het betrof de vondst van het grootste 'Trechterbeker-grafveld' (2900 – 2700 v. Chr.) van Noordwest Europa. Het Trechterbekervolk is bij ons vooral bekend als de ‘hunebedbouwers’. Zij vormen het allereerste venster van de canon van Nederland, de basis van de geschiedenislessen voor alle leerlingen van basis- en middelbare scholen. De bijzondere vondst belooft ons een zeldzaam inzicht in de cultuur van dit volk dat we tot onderdeel van onze nationale identiteit rekenen maar waar we eigenlijk nog nauwelijks iets van weten. 

De ontdekking heeft veel aandacht gekregen in de nationale media en zelfs vanuit het buitenland kwamen cameraploegen naar het dorpje Dalfsen. Maar nu na een aantal maanden het stof is neergedaald, blijkt dat het maar zeer de vraag is of ‘Dalfsen’ de hooggespannen verwachtingen waar kan gaan maken. De vondsten dreigen niet de wetenschappelijke aandacht te krijgen die zij verdienen. En nu? Wat is het plan?   

Over de spreker
Boudewijn Goudswaard studeerde geschiedenis (BA) en pre- en protohistorie aan de Universiteit van Amsterdam met als bijvakken middeleeuwen en fysische geografie. In 2000 begon Boudewijn een eigen erfgoedmanagement- en adviesbureau; The Missing Link. Boudewijn zet zich sterk in voor de toepassing en het gebruik van erfgoed. Daarbij is het van belang om erfgoed om te zetten in een identiteit die bijdraagt aan de oplossing van bredere maatschappelijke opgaves op ruimtelijk, economisch of sociaal cultureel gebied. 
The Missing Link koppelt het verhaal van een gebied aan culturele, economische en sociaal-maatschappelijke ambities. http://the-missinglink.nl/home/

De lezingen van de VVvA zijn gratis. Voor consumpties wordt een kleine vergoeding gevraagd.
Aanmelden graag voor 9 februari via de website van de VVvA: http://www.vrienden-archeon.nl/agenda-vvva/60-de-opgravingen-in-dalfsen

Meer lezen?

  • Inwoners Alphen vieren 10 jaar fusie gemeente in Archeon
  • 'De Limes Leeft' podcast met Romein Ratna
  • Shortlist Thea Beckman Prijs 2024
  • Opening tentoonstelling ‘Bestemming bereikt?’

Op onze social media staan nog meer gebeurtenissen uit de wereld van de geschiedenis!

Volg ons op social media:

© 2024 Archeon, SERA Business Design