Goede Vrijdag in de Middeleeuwen

Goede Vrijdag in de Middeleeuwen

Goede Vrijdag 15 april om 14:30 uur zingen de Minderbroeders in het Klooster van Gravendam gezangen van Goede Vrijdag, zoals dat omstreeks 1350 gebeurde. 


Goede Vrijdag om 15.00 uur zingen de Minderbroeders in het Klooster van Gravendam  gezangen van Goede Vrijdag, zoals dat omstreeks 1350 gebeurde. Op deze wijze proberen ze de bezoekers van Archeon, naast de uitleg die ze normaal geven, gedurende drie kwartier een stukje Middeleeuwen te laten proeven. Om de gezangen een plaats te geven vindt u onderstaand in het kort enige historische uitleg.

Op Goede Vrijdag  vindt de herdenking plaats van het sterven van Jezus Christus. God lijkt in dit sterven de mens in de steek te laten. In de kerken zijn de altaren leeg, de kruisen en beelden zijn afgedekt, er branden geen kaarsen. God lijkt niet alleen de mens in de steek te laten maar in zijn gang naar het kruis voelt God zich tegelijkertijd door de mens in de steek gelaten. Dat  voelt als een gigantisch spanningsveld in een welhaast onoverkomelijke impasse. 
Dit alles maakt de oude Gregoriaanse muziek zo boeiend. Ze weet op treffende wijze de sfeer van eenzaamheid, treurnis, verwijt, boete doen en hoop op verlossing weer te geven.

Een tweetal Psalmen uit het koorgebed, een gedeelte van de Klaagliederen van de Profeet Jeremia en de beurtzang “Popule meus”: “Mijn volk, wat heb ik u gedaan, of waarin heb ik u bedroefd? Antwoord Mij. Omdat ik u uit het land van Egypte heb gevoerd, hebt gij voor uw Verlosser een kruis bereid…..” zijn hier voorbeelden van.

Voorafgaand aan Goede Vrijdag  is er een periode van boete doen, inkeer en vasten welke aanvangt veertig dagen voor Pasen, op Aswoensdag. In deze periode ging de Middeleeuwer zijn zonden opbiechten bij een priester om via vergeving en boete doen te proberen een nieuwe weg in te slaan. De weg van Christus die door zijn lijden alle schuld op zich heeft genomen en de mens heeft bevrijd van de boeien van het kwade.  Die door zijn opstanding de dood heeft overwonnen en de mensheid een heilsperspectief heeft gebracht.

De Broeders zingen een gedeelte van het lijdensverhaal volgens Johannes (nu vooral bekend onder de naam Johannes Passion) op oude Gregoriaanse wijze. Rond 15.00u, het tijdstip van het overlijden van Jezus, zijn de broeders met hun zang bij zijn sterven aangekomen. Het kruis, symbool van lijden en dood en uiteindelijk toch van overwinning, krijgt op deze dag een bijzondere verering o.a. in het lied “Crux  Fidelis (Trouw Kruis)”.

Tot besluit zingen de Minderbroeders over het leed van Maria, zijn moeder: het “Stabat Mater”.

 

Uiteraard verwelkomen wij alle bezoekers om te proeven van deze Middeleeuwse sfeer.

Volg ons op social media:

© 2024 Archeon, SERA Business Design