Veranderende Hollandse stad in de 14de eeuw

Veranderende Hollandse stad in de 14de eeuw

Roos van Oosten sprak op 5 oktober in het Archeologiehuis..


ALPHEN AAN DEN RIJN - De veranderende Hollandse stad in de 14de eeuw

Roos van Oosten sprak op 5 oktober in het Archeologiehuis over de veranderende Hollandse Stad in de 14de eeuw. 

Omstreeks 1300 waren Hollandse steden nog vrij klein. Een nederzetting was weliswaar voorzien van stadspoorten, stadgrachten, stadswallen of stadsmuren, maar nog heel wat stedelijke bewoners waren zelf nog boer of waren in hoge mate betrokken bij een agrarisch bedrijf. In de loop van de 14de eeuw groeiden de steden in inwoneraantal, de steden transformeerden de ‘ommuurde dorpen’ in echte steden. 

Tijdens de lezing werd aandacht besteed aan de ontwikkeling in de huizenbouw en de verandering in de organisatie van de ambachtelijke productie.

Roos van Oosten  is docent aan de Universiteit in Leiden. Ze  studeerde Archeologie en geschiedenis aan de Universiteit Leiden en promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Volg ons op social media:

© 2024 Archeon, SERA Business Design