Trechterbeker huis

Trechterbeker huis


Door bodemvorming zijn de sporen niet meer zichtbaar of tot nu toe niet herkend. Huizen zijn te herkennen aan fragmenten van potten en vuursteenafval. In Duitsland en Denemarken zijn wel huizen gevonden. Vandaar dat er toch een goed beeld is te geven van hoe de huizen er hebben uitgezien. Het dak van riet of stro wordt gedragen door houten palen.

De wanden zijn gemaakt van vlechtwerk om palen heen waarover een laag klei(leem) wordt aangebracht. Een driedeling lijkt het handigst te zijn geweest met in het midden een haard en de andere woongedeelten zullen als slaapvertrek of opslagruimte hebben gediend. Als bed hebben hunebedbouwers vachten, stro, hooi of bladeren gebruikt. Van de inrichting is helaas niets overgebleven.

NEO BOEK DEF (15 van 23).jpg

Volg ons op social media:

© 2024 Archeon, SERA Business Design