Bijenlandschap Archeon Groene Cirkels

Bijenlandschap Archeon Groene Cirkels


Kader en aanleiding

Archeon heeft de intentie om de biodiversiteitswaarde van hun terrein voor wilde bijen en andere bestuivers te verhogen. Om tot een gedegen plan te komen voor inrichting en beheer is advies gevraagd aan Robbert Snep (Alterra – Wageningen UR) en Menno Reemer (EIS Kenniscentrum Insecten) via de Helpdesk Bijen van Groene Cirkels.

Projectgebied

Archeon is een Archeologisch Openlucht Museum in Alpen aan den Rijn. Het terrein is kleinschalig van opzet, met vele kleine gebouwtjes, heuveltjes, tuintjes, paadjes, laantjes, struweeltjes en waterpartijen. Er zijn vele bloeiende planten aanwezig in kruid-, struik- en boomlaag. Als zodanig is het terrein al heel geschikt als leefgebied voor wilde bijen. 

Bijenfauna

Binnen het project Groene Cirkels wordt op diverse plaatsen in het Land van Wijk en Wouden een bijenmonitoring uitgevoerd door EIS Kenniscentrum Insecten. Ook Archeon is opgenomen in dit monitoringsprogramma, maar er is nog slechts één van de drie monitoringsrondes uitgevoerd. In juli 2015 en in het voorjaar van 2016 worden nog twee rondes uitgevoerd. Tot nu toe zijn tijdens de monitoring 16 soorten wilde bijen in Archeon aangetroffen. Naar verwachting komen hier zeker nog diverse soorten bij tijdens de andere monitoringsrondes. 

Kansen

In Archeon is een goede uitgangssituatie aanwezig voor het stimuleren van de wilde bijenfauna en vermoedelijk zijn er momenteel al goede populaties van diverse soorten. Er zijn echter nog volop kansen om zowel de soortenrijkdom als de aantallen van wilde bijen een extra impuls te geven. Hieronder benoemen we deze kansen en geven we aan hoe ze met een minimum aan middelen en inspanning gerealiseerd kunnen 

Volg ons op social media:

© 2024 Archeon, SERA Business Design