Zwammerdam Academie verbindt!

Zwammerdam Academie verbindt!

01-04-2022

Door de verschillende lockdowns was er in Museumpark Archeon een tijdlang voor de gidsen minder te doen. Om toch met alle vrijwilligers, ook die van het restauratieteam, het sociale contact te behouden werd deze winter de “Zwammerdam Academie” opgericht. Onder het genot van een kopje koffie of thee kon er maandelijks worden bijgepraat en kennisgemaakt, werden nieuwe mensen geïntroduceerd en informatie uitgewisseld over “Operatie Zwammerdamschepen”. Daarnaast was er ruimte voor vrijwilligers om een korte lezing te houden over een relevant onderwerp en zagen de werkgroepen ‘Opleiding nieuwe gidsen’ en Gidsepedia’ het levenslicht. De Zwammerdam Academie is een blijvertje!

Mix van gezelligheid en kennisoverdracht
Tijdens eens van de bijeenkomsten vertelde restauratieleider Yardeni Vorst bijvoorbeeld over de snelheid waarmee in de winter het aanwezige archeologische hout van de “Zwammerdam 6” is schoongemaakt. En over de vorderingen voor de zoektocht naar het juiste frame voor kano nr. 3 en de komst van het resterende hout van de “Zwammerdam 6” in april a.s.
Geheel anders was de bijdrage van Tom Hazenberg, initiatiefnemer van operatie Zwammerdamschepen’: hij toonde dia’s van musea in Denemarken. Deze dienen ter inspiratie voor het bestuur van het nieuw te bouwen Nationaal Romeins Scheepvaart Museum waar de schepen hun plek gaan krijgen. Ook vrijwilligers hebben in het verleden kennis gedeeld over bijvoorbeeld Romeins Bodegraven.

Olav Swart, coach van het gidsenteam van ‘Operatie Zwammerdamschepen’ weet de gidsen te motiveren en enthousiast te maken. Hij ziet zijn medevrijwilligers graag tevreden aan het werk als gids, als deelnemer aan een werkgroep of als ‘onderzoeker’ naar nieuwe, relevante kennis.

De twee werkgroepen zijn nieuw. De één richt zich op het opleiden van nieuwe gidsen specifiek voor ‘Operatie Zwammerdamschepen”. De ander op de digitalisering van informatie over de restauratiewerkzaamheden, maar ook op gebruikte technieken, archeologie, scheepvaart en logistiek in de Romeinse tijd. Olav: “Over eigenlijk alles wat men als belangrijk beschouwt om met elkaar te delen.”

Niet alleen
Bij de organisatie van de Zwammerdam Academie zijn niet alleen Olav, Yardeni Vorst en Tom Hazenberg betrokken maar ook vrijwilligerscoördinator VVvA Nora Vermeulen. Vrijwilliger Willem de Jeu ondersteunt met foto, film en technische zaken.

We willen graag dit zomerseizoen met 20 gidsen ons publiek optimaal bedienen. Hiervoor zijn we nog op zoek naar een aantal gidsen die dat met ons, in een hecht en gezellig team mogelijk gaan maken. We streven ernaar om onze gidsen een leuke en bevredigende functie te bieden in een prettige en gemoedelijke omgeving. Dit komt zowel onze gidsenvrijwilligers als ons publiek ten goede.

Meer lezen?

  • 'De Limes Leeft' podcast met Romein Ratna
  • Shortlist Thea Beckman Prijs 2024
  • Opening tentoonstelling ‘Bestemming bereikt?’
  • Juryleden De Jonge Beckmanprijs gezocht!

Op onze social media staan nog meer gebeurtenissen uit de wereld van de geschiedenis!

Volg ons op social media:

© 2024 Archeon, SERA Business Design