Vrijwilligers Willem en Joop

Vrijwilligers Willem en Joop

21-12-2022

Vanaf de start van ‘Operatie Zwammerdamschepen’  in 2018 zijn vrijwilligers betrokken bij het project. Tot de eerste vrijwilligersgroep behoren Joop Wassing en Willem de Jeu: beide deden al eens hun verhaal in een Logboekuitgave. Dit keer staan ze in de spotlight om verschillende redenen. Van Joop namen we afscheid en Willem kreeg een Unesco-vrijwilligerspin uitgereikt. Twee toppers die een grote bijdrage hadden en hebben aan project ’Operatie Zwammerdamschepen’. Willem en Joop: bedankt!

Joop
Een aimabele, wat oudere en zeer enthousiaste vrijwilliger meldt zich begin 2018 bij een informatiebijeenkomst over vrijwilligerswerk bij de Zwammerdamschepen. Joop is geen onbekende bij Museumpark Archeon, waar hij een tijd lang als schrijnwerker in de Middeleeuwen werkte. Gefascineerd als hij is door schepen, maakt hij de overstap naar ‘Operatie Zwammerdamschepen’ en stelt voor om als gastheer te gaan werken. Hij ziet dat de leden van Team Restauratie vaak aangesproken worden door bezoekers waardoor ze hun werk steeds onderbreken.  “Als ik dat stukje informatie geven nou eens op me neem?” Kort daarna staat Joop in een blauwe Romeinse tunica de bezoekers te woord, als eerste gids. Hij verzamelt alle vragen waar hij niet direct een antwoord op heeft om ze voor te leggen aan restauratieleider/dendroloog Yardeni Vorst,  scheepsprofessionals Wouter Schalk en Alexander de Vos of archeoloog Tom Hazenberg. Op die manier ontstaat het eerste Werkboek voor gidsen!  Hij vindt het daarnaast erg bijzonder om jongeren te vertellen hoe de Romeinen hun wegen, huizen en infrastructuur bouwden en onderhielden.  "Veel instrumenten die wij dagelijks gebruiken hebben de Romeinen uitgevonden", licht Joop toe in een interview.
Afgelopen najaar nam hij het besluit te stoppen als gids. Joop,  bedankt voor je enorme inzet, humor en praktische ideeën. Het ga je goed!

joop.JPG
Foto: Joop Wassing, meest rechts

 

Willem
In oktober jl., op de tweede landelijke Limesdag*, kreeg Willem de Jeu de Unesco-vrijwilligerspin opgespeld door gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland Willy de Zoete, vanwege zijn jarenlange inzet voor het Limes-erfgoed.  Oud-onderwijzer Willem is van vele markten thuis: binnen het team van vrijwilligers is hij een goede sparringpartner en denkt hij mee  over de wijze van restauratie, de strategie en andere logistieke uitdagingen. Maar zijn belangrijkste rol is misschien wel die van fotograaf.   

Willem fotografeert het werk van Team Restauratie en daarnaast alle bezoeken van officiële ontvangsten. Hij legt op foto (en soms op video) alle stappen van het restauratieproces vast waardoor het unieke project volledig wordt gedocumenteerd. Dat is in de archeologische wereld geen standaard.  Zijn foto's vormen ook de basis voor de communicatie naar buiten: foto's voor het maandelijkse logboek, de vele artikelen en de websites en Social media.  Binnen het – inmiddels beëindigde- project "Do you remember ...?"  hielp Willem bij het vastleggen van de video-interviews van alle betrokkenen bij de opgraving van de Zwammerdamschepen 50 jaar geleden.
Willem, van harte gefeliciteerd met deze erkenning van je tomeloze inzet!

WimdeJeufotograaf50jrfeestEllen&GerardHarmes30juni2018 (4).JPG
Foto: Willem de Jeu

Meer lezen?

  • Shortlist Thea Beckman Prijs 2024
  • Opening tentoonstelling ‘Bestemming bereikt?’
  • Juryleden De Jonge Beckmanprijs gezocht!
  • Longlist Archeon Thea Beckman Prijs 2024

Op onze social media staan nog meer gebeurtenissen uit de wereld van de geschiedenis!

Volg ons op social media:

© 2024 Archeon, SERA Business Design