Saxion & Archeon

Saxion & Archeon

10-03-2023

Saxion verzorgt hbo-opleidingen voor archeologie, en is de belangrijkste beroepsopleiding in dit vakgebied in Nederland. Een onderscheidende opleiding bovendien, door de ruime aandacht voor de nieuwste technieken en praktijkgericht onderzoek.

De toestroom van studenten is groot, en daarom zocht Saxion naar verdere verbredingsmogelijkheden van de studie. In dat kader is nu een intentieverklaring ondertekend met Museumpark Archeon. Binnen Archeon kunnen studenten kennismaken met publieksarcheologie en erfgoededucatie. Bovendien kunnen studenten zich buigen over de methodes van Archeon en hier op projectbasis verrijking aan geven. Archeon kan stages, afstudeeropdrachten, educatieprogramma’s en gastlessen bieden.

Dit alles staat ook in het perspectief op 2023, waarin door de ratificatie van het Europese Verdrag van Faro het erfgoedwerkveld naar verwachting zal groeien en uitbreiden. In dit verdrag, over de waarde van cultureel erfgoed voor de samenleving, staat de mens centraal en wordt het vakgebied buiten het exclusieve terrein van experts bezien. Het gaat meer om de maatschappelijke waarde van erfgoed en de verbindende kwaliteit ervan. Erfgoed zelf beleven, dat kun je zeker in Archeon

Saxion 3.jpg

 

Meer lezen?

  • Archeon ontvangt erepenning Gemeente Alphen aan den Rijn
  • Nationale bijentelling
  • Ridder in Orde van de Ster van Italië
  • Schots Weekend

Op onze social media staan nog meer gebeurtenissen uit de wereld van de geschiedenis!

Volg ons op social media:

© 2024 Archeon, SERA Business Design