Romeins olieflesje

Romeins olieflesje

05-08-2021

Dit mooie olie of parfumflesje is in 2020 door de pottenbakkers van Archeon in geglazuurd aardewerk gereconstrueerd en vervaardigd. Het origineel ligt in het Limburgs Museum en is in bruikleen gegeven door het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Het flesje bevatte eens badolie of parfum. Het is tussen 50 en 100 n. Chr. in Zuid-Frankrijk gemaakt.

In de collectie van het RMO is het olie of parfumflesje met inventarisnummer HSp 65 als volgt beschreven: vrouwenhoofdje gemaakt van aardewerk/terracotta, licht grijs, als olieflesje. Het haar van de afgebeelde vrouw is boven op het hoofd opgekapt en hangt in lange lokken langs het aangezicht. Boven op de schedel een verhoging met opening. De hals gebroken. Afmetingen: 10,3 x 4,1 x 6 cm.

Vindplaats: Het flesje werd gevonden in Mook, in 1888, op de bank van de Maas tijdens graafwerkzaamheden voor de aanleg van een spoorbrug.  

Lees hier meer over deze vondst.

De replica is te koop in de souvenirwinkel en de webshop van Archeon.

Meer lezen?

  • Nationale bijentelling
  • Ridder in Orde van de Ster van Italië
  • Schots Weekend
  • Nieuwe voorzitter VVvA: Bert Huisman

Op onze social media staan nog meer gebeurtenissen uit de wereld van de geschiedenis!

Volg ons op social media:

© 2024 Archeon, SERA Business Design