Provinciaal Archeologisch Depot

Provinciaal Archeologisch Depot

15-02-2022

Enkele presentaties vormden de inleiding: - over de opdracht en ambitie van Museumpark Archeon door directeur Jack Veldman;- over de nationale en internationale betekenis van de Zwammerdamschepen en de tentoonstelling ervan in het nieuwe museum door curator Tom Hazenberg;- over het Voorlopige Ontwerp van de nieuwbouw - door gemeente, provincie en Museumpark Archeon opgesteld- door architect Marc van Roosmalen. 

Hierna volgde een uitgebreide rondleiding lang de restauratie van de beroemde Zwammerdamschepen. De raadsleden lieten blijken deze aanvullende informatiebijeenkomst nuttig was voor de besluitvorming over de recente ontwikkelingen rondom het provinciaal depot.  

In het Provinciaal Archeologisch Depot voor de bodemvondsten bewaart en beheert de provincie Zuid-Holland haar archeologische vondsten. Het depot leent deze vondsten en documentatie uit aan musea en andere culturele instellingen. Dat kan zijn voor wetenschappelijk onderzoek maar ook voor activiteiten die erop gericht zijn een breed publiek kennis te laten maken met archeologie.

Meer lezen?

  • 'De Limes Leeft' podcast met Romein Ratna
  • Shortlist Thea Beckman Prijs 2024
  • Opening tentoonstelling ‘Bestemming bereikt?’
  • Juryleden De Jonge Beckmanprijs gezocht!

Op onze social media staan nog meer gebeurtenissen uit de wereld van de geschiedenis!

Volg ons op social media:

© 2024 Archeon, SERA Business Design