Pareltje Zwammerdam 3

Pareltje Zwammerdam 3

11-07-2022

Kano Zwammerdam 3 ligt er prachtig bij in de tweede restauratiehal. Ook hier zijn er nog houtfragmenten waarvan onduidelijk is waar ze horen. Yardeni pakt er geregeld tekeningen bij van Maarten de Weerd, oude foto’s en ook nieuwe detailfoto’s.  Maar ook De Weerd kan bij zijn bezoek hier geen licht op laten schijnen, daarvoor is de opgraving en zijn promotieonderzoek te lang geleden. 

Wat wel bekend was, is de scheur in lengterichting die al vroeg in het bouwproces erin is gekomen. Te zien is dat deze is geplakt. Yardeni: “Omdat er zulke mooie reparaties in zitten, overlappend met breeuwsel, willen we dat bij de definitieve tentoonstelling graag laten zien.”

Het is niet de eerste keer dat de Zwammerdam 3  wordt tentoongesteld. Bij de eerste presentatie, in de vorige eeuw, werd het archeologische hout om de meter ondersteund. Dit hout heeft eerst in vormzand gelegen om zijn vorm terug te krijgen en dat is nog te zien aan de onderzijde van de kano. Yardeni:” Vormzand en oude lijmresten zijn aan de onderkant blijven zitten omdat bij de eerder presentatie de onderkant niet goed zichtbaar was. Er was toen geen noodzaak om het te verwijderen.  Maar wij gaan dit nog weghalen omdat we de onderkant wel zichtbaar willen laten zijn. Dit is wel een lastige klus omdat dit soms vermengd is met hard opgedroogde lijm. Tegenwoordig gebruiken we een flexibele lijm, die zich makkelijker laat verwijderen.”

Scheur
Vanwege de kwetsbaarheid van de kano als gevolg van de scheur, wordt er op elke 50 cm. ondersteuning aangebracht, in de breedte. Ook in de lengterichting zal dit het geval zijn, om de kano voor toekomstig transport een stabiele ondergrond te geven.  Misschien kan de Zwammerdam 3 dan in  de toekomst ook in bruikleen naar andere musea.

ondersteunen zw. 3.jpg

Trilling bestendig
Yardeni: ” (voormalig) Conserveringsspecialist Anton Wevers vertelde me dat de kano van Pesse stukjes hout mist door trillingen. Hij adviseerde daarom een vorm van demping te gebruiken bij de ondersteuning. We hadden al vilt tussen staal en hout geplaatst, dus zijn advies is een mooie bevestiging van onze aanpak.”

Meer lezen?

  • Nieuwsbrief Zomervakantie 2024
  • Nationale Nachtvlinder Nacht 2024
  • Flora & Fauna nieuws juli 2024
  • Inwoners Alphen vieren 10 jaar fusie gemeente in Archeon

Op onze social media staan nog meer gebeurtenissen uit de wereld van de geschiedenis!

Volg ons op social media:

© 2024 Archeon, SERA Business Design